Strona główna Przeczytaj – GIMP
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Złudzenia optyczne

Koń, jaki jest, każdy widzi – mówi przysłowie. Czy jednak na pewno? Czy to, że coś widzimy, sprawia że możemy jednoznacznie określić pewne cechy tego obiektu, np. wielkość i kształt, odległość oraz relację między jego elementami?

Zdecydowanie tak nie jest – wynika to z właściwości ludzkiej percepcji, która w wielu wypadkach pozwala mózgowi na wprowadzające nas w błąd uproszczenia. Zapoznajmy się z kilkoma przykładami złudzeń związanych z deformacją kształtu, zmianą wielkości czy długości.

Złudzenie ściany kawiarni

Zjawisko to opisało dwoje badaczy, którzy obserwowali... ścianę lokalnej kawiarni w brytyjskim Bristolu. Przesunięcie czarnych i białych kafelków we wzorze, w połączeniu z otaczającą je szarą fugą powoduje, że poszczególne rzędy wydają się przechylać – a wcale tak nie jest.

Ry1bcJD5V1Z5H
Źródło: Fibonacci, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 18.08.2022], licencja: CC BY-SA 3.0.

Złudzenie Ponza

Obie zielone linie są tej samej długości, pomimo tego że górna wydaje się być dłuższa. Działa tu mechanizm, w którym boczne linie układają się tak jak tory kolejowe biegnące w dal. Przyzwyczajony do oceny odległości mózg interpretuje je, jakby leżały w oddalającej się perspektywieperspektywaperspektywie. Oznacza to, że górna pozioma linia (przechodząca przez „szyny”) powinna być dłuższa od dolnej – a w rzeczywistości są one jednakowe.

RKsuETVdNIk1c
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Złudzenie Mullera‑Lyera

Mimo tego, że obydwie linie poziome przedstawione na grafice są równe, to górna wydaje się być dłuższa od dolnej. Prawdopodobnie ma to związek z przyzwyczajeniem percepcji do prostokątów i kątów prostych, wszechobecnych w otaczającej nas architekturze. Podobno, gdy badano osoby mieszkające w okrągłych chatach, nie zgłaszały one różnicy długości pomiędzy zaprezentowanymi odcinkami.

Złudzenie Ebbinghausa

Obydwa pomarańczowe koła są tej samej wielkości, choć otoczenie ich mniejszymi lub większymi kołami powoduje, że zaczynamy postrzegać je inaczej. Złudzenie to będzie występowało także w przypadku innych kształtów, np. trójkątów czy prostokątów, przy czym kształty środkowe i zewnętrzne muszą być takie same lub bardzo do siebie podobne.

RCXs8FWltjrLa
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 18.08.2022], domena publiczna.

Złudzenie Zollnera

Złudzenie to występuje po przecięciu równoległych linii krótkimi, skośnymi odcinkami – linie pionowe, pod ich wpływem, wydają się nachylać.

R1UVUQbUPQ4Fy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Złudzenie Poggendorffa

Szary prostokąt przykrywa środek skośnie położonej linii, w efekcie czego wydaje się, że początek i koniec linii nie leżą na jednej prostej.

Rttx4wPHCETsd
Źródło: Fibonacci, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 18.08.2022], licencja: CC BY-SA 3.0.

Irradiacja

Z anatomicznej struktury ludzkiego oka (i z właściwości tej budowy) bierze się złudzenie, że biały kwadrat na czarnym tle wydaje się być większy od czarnego na białym tle – choć w rzeczywistości obydwa są takie same.

R17c2xHg1SdEJ
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przedstawione zjawiska pokazują, że nie zawsze to, co widzimy jest takie, jak nam się wydaje. Co jednak możemy zrobić, jeśli chcemy celowo zmienić właściwości obrazu tak, by pasował do naszego wyobrażenia, np. tworząc wizualizację zawieszenia plakatów na ścianach w nowym pokoju? Wtedy przychodzą nam z pomocą przekształcenia dostępne w programie graficznym – omówiono je w tym e‑materiale.

Przekształcenia

W programach graficznych możemy nie tylko tworzyć nowe, ale także przekształcać gotowe obrazy. Mamy więc wpływ na ich wielkość i kształt, możemy zmieniać odległości i relacje pomiędzy ich elementami, stosując pochylanie, obrót, zmianę perspektywy, skalowanieskalowanieskalowanie, odbicie czy przekształcenie – a więc możemy robić wszystko, co powoduje, że obraz będzie postrzegany inaczej, niż został stworzony. Zapoznajmy się z wykorzystaniem tych opcji w programie GIMP.

GIMP oferuje szeroki zakres narzędzi do przekształceń obrazu. Należą do nich:

 • Wyrównanie (skrót Q),

 • Przesunięcie (skrót M),

 • Kadrowanie (skrót Shift + C),

 • Obrót (skrót Shift + R),

 • Skaluj (skrót Shift + S),

 • Nachylenie (skrót Shift + H),

 • Perspektywa (skrót Shift + P),

 • Przekształcenie 3D (skrót Shift + W),

 • Uniwersalne przekształcenie (skrót Shift + T),

 • Przekształcenie za pomocą uchwytów (skrót Shift + L),

 • Odbicie (skrót Shift + F),

 • Przekształcenie za pomocą klatki (skrót Shift + G),

 • Odkształcenie (skrót W).

Ważne!

Jeżeli przekształcenie nam odpowiada, akceptujemy je klawiszem Enter, a jeśli chcemy z niego zrezygnować, klikamy Esc.

Pobierz plik, aby odtworzyć procesy omówione w materiale

R1QhaD6G1QUjd

Przycisk do pobrania pliku PNG z treścią materiału.

Plik PNG o rozmiarze 797.78 KB w języku polskim

Opcje wspólne dla większości narzędzi

Każde z narzędzi przekształcania obrazu oferuje podobny zestaw opcji oraz widok szaro‑białych linii wokół obiektu, przy aktywacji narzędzia. Linie te pozwalają na edycję ręczną.

Po uruchomieniu danego narzędzia uaktywni się karta Opcje narzędzia.

RiGatDiZH7dRd1
Ilustracja interaktywna przedstawia okno programu. Po lewej stronie jest panel dotyczący edycji obrazka: obrotu, przycinania, krycia, interpolacji, kierunku. Po prawej stronie jest obszar roboczy. Ma jasnoniebieskie tło. Ilustracja zawiera pięć punktów interaktywnych. 1. Przekształcenie. Ikony odpowiadające za wybór przekształcanego zakresu: warstwy, zaznaczenia, ścieżki czy całego obrazu. 2. Kierunek. Korzystając z opcji Kierunek, decydujemy, czy to, co chcemy obrócić, jest widoczne, czy znajduje się na warstwie, która jest niżej, a co za tym idzie, jest przynajmniej częściowo niewidoczne. Domyślnie korzystamy z pierwszej opcji – Zwykły. 3. Interpolacja. Interpolacja odpowiada za jakość transformacji. Do wyboru jest kilka opcji, które warto przetestować i przekonać się, czym się różnią. Teoretycznie Interpolacja liniowa ma być skuteczna w przypadku obiektów z tekstem niewielką czcionką, a Sześcienna dawać gładkie krawędzie (ale może nie sprawdzać się przy obiektach z wieloma detalami). Interpolacja NoHalo pomaga przy nieznacznej zmianie wielkości zdjęcia, zaś LoHalo – przy zmniejszaniu obrazu o ponad połowę. 4. Przycinanie. Przycinanie warstwy to przydatna opcja – możemy wybrać Dostosowanie, Przycięcie, Kadrowanie do wyniku lub Kadrowanie z proporcjami. Warto sprawdzić, jak zachowa się dana warstwa przy określonym sposobie przycinania, aby nie okazało się, że zniknie fragment, który jest nam potrzebny. 5. Prowadnice. Prowadnice są liniami pomocniczymi, które ułatwiają pracę z kompozycją. Nie są dodatkową warstwą – są widoczne tylko w oknie programu podczas edycji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obrót

Opcja Obrót pozwala nam na obracanie obiektu i może dotyczyć całego obrazu lub np. tylko wybranej warstwy. Zobaczmy, jak działa to w praktyce.

Uruchamiamy funkcję Obrót przez skorzystanie z menu, w którym wybieramy Warstwa | Przekształcenie, a następnie wybieramy jedną ze zdefiniowanych wartości (jak np. Odbij poziomo, czy Obróć o 180 (stopni) albo Dowolny obrót, co aktywuje narzędzie z lewego przybornika, które można też wybrać bezpośrednio lub za pomocą skrótu Shift + R.

Ważne!

Obracając cały obraz, obracamy też zablokowane lub ukryte warstwy.

R15KHyzjehflH1
Zbliżenie na panel opcji narzędzia Obrót.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Opcja 15 stopni powoduje, że każdy obrót ręczny będzie wielokrotnością tej wartości. Na zdjęciu nie widać co prawda manipulatorów, lecz jeśli chwycimy warstwę za dowolny narożnik, możemy ją bez problemu obrócić, a wartość kąta, jaką uzyskamy, będzie pojawiała się w okienku obrotu.

R1SVhBRHUInvD1
Włączona opcja Przycinanie, która zależnie od wartości obrotu ucina obiekt do żółto‑czarnego kwadratu. Została też włączona opcja Prowadnice (Wyśrodkowane linie), co powoduje pojawienie się szarych linii z zaznaczonym centralnym punktem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Korzystając z opcji Dowolny obrót, możemy wpisać wartość w oknie dialogowym lub kliknąć na obiekt, następnie obracać go ręcznie, a zmiany zatwierdzić przyciskiem Obróć. Zwróćmy uwagę, że tuż nad tym przyciskiem możemy zmienić punkt, względem którego będzie wykonywany obrót. Przy zdjęciach zwykle zostawiamy środek obiektu, ale przy innych elementach może się okazać, że np. prawy lub lewy dolny narożnik sprawdzi się o wiele lepiej. Taki obrót zmieni rozmiar obszaru roboczego, a puste przestrzenie nie zostaną wypełnione.

Skalowanie

Skalowanie jest używane do zmiany rozmiaru warstwy, zaznaczenia, ścieżki lub obrazu. Możemy je uruchomić poprzez Warstwa | Skaluj warstwę, a następnie zmienić wartości w wyskakującym oknie.  Możemy też wybrać je bezpośrednio z przybornika po lewej stronie (narzędzie Skalowanie) lub za pomącą skrótu Shift + S.

R1PD3sP3guPBI1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poza wcześniej opisanymi ogólnymi opcjami mamy tu do dyspozycji dodatkowo Stałe proporcje, które możemy zaznaczyć ręcznie lub wcisnąć klawisz Shift. Opcja ta zapobiega zniekształceniu obiektu podczas edycji.

R1UbQiFFdiJbQ1
Obiekt po lewej stronie, do którego prowadzi linia, został zeskalowany z wyłączoną opcją Stałe proporcje, a obiekt po prawej z włączoną.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Opcja Wokół środka pozwala na skalowanie obiektu od jego centrum.

R1CuS2Kz10meh1
Opcja Wokół środka zaznaczona przy skalowaniu telefonu po lewej stronie blokuje miejsce, w którym znajduje się środek obiektu podczas jego skalowania.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Nachylenie

Narzędzie Nachylenie aktywujemy skrótem klawiszowym Shift + H lub wybierając je z przybornika po lewej stronie. Abyśmy mogli przekształcić wybraną warstwę, musi ona być aktywna. W przypadku wielu warstw na karcie Opcje narzędzia zaznaczamy Obraz i dopiero pochylamy obiekty. Musimy przy tym pamiętać, że w takim przypadku zmodyfikowane zostaną także te obiekty, które znajdują się na warstwach ukrytych.

Zmiany wprowadzamy ręcznie, chwytając za jeden z boków i pochylając obiekt lub wpisując w oknie dialogowym kąt nachylenia. Nie ma tutaj dodatkowych opcji, oprócz tych wcześniej opisanych.

RX5uf7TLkBaQE1
Z lewej strony oryginalny obraz, środkowy i prawy zostały pochylone.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odbicie

Narzędzie Odbicie pozwala jednym kliknięciem na obiekt odbić go wzdłuż osi w kierunku poziomym lub pionowym.

R13yvvXsEagL31
Przykład odbicia: z lewej strony oryginalny plik, na środku kierunek pionowy, po prawej poziomy.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Perspektywa

Narzędzie Perspektywa pozwala na zmianę perspektywy aktywnej warstwy, zaznaczenia, ścieżki czy całego obrazu. Kliknięcie w polu roboczym spowoduje pojawienie się prostokątnej ramki lub siatki wokół zaznaczenia (lub wokół całego obrazu, jeśli nie ma zaznaczenia) z uchwytami w rogach. Manipulując nimi lub przesuwając punkt w centrum, można zmienić perspektywę.

Z dodatkowych dostępnych opcji mamy Ograniczenie uchwytów, które ogranicza ruch rogów szarych prowadnic wzdłuż krawędzi i przekątnej, oraz Wokół środka, które blokuje punkt środkowy przekształcenia.

R5t0LQfZkLZ0D1
Przykład zmiany perspektywy, z lewej obraz oryginalny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przekształcenie 3D

Korzystając z opcji Przekształcenie 3D możemy obracać zaznaczony obiekt w przestrzeni trójwymiarowej. W tym celu należy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy podczas przeciągania kursora na obiekcie.

R1YdEovnBaUcj1
Przykład Przekształcenia 3D, z lewej obraz oryginalny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przekształcenie za pomocą uchwytów

Korzystając z opcji Przekształcenie za pomocą uchwytów modyfikujemy obraz za pomocą pinezek, które sami umieszczamy na obrazie. Jest to opcja, którą warto przetestować i sprawdzić, jakie efekty można uzyskać.

R1eX6VTsTYXEf1
Przykład przekształceń za pomocą uchwytów, z lewej obraz oryginalny.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Uniwersalne przekształcenie

Jak sama nazwa wskazuje, program daje nam narzędzie, które zawiera większość wymienionych wyżej opcji. Wokół grafiki pojawia się wiele uchwytów, które pozwalają na dowolne transformacje. Możemy dany obiekt powiększać, pomniejszać, obracać, nachylać i zmieniać jego perspektywę.

R1Zjfh04U73sk1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obiekt przekształceń

Znacznie częściej wykonuje się obrót pojedynczych warstw, ścieżek czy zaznaczeń, niż całego obrazu. W takim wypadku należy zwrócić uwagę na to, co mamy aktualnie zaznaczone. Jeżeli na warstwie znajduje się maska, musimy się upewnić, że zaznaczyliśmy warstwę, a nie maskę. W przeciwnym razie warstwa pozostanie nienaruszona, natomiast maska zostanie obrócona lub odbita.

Aby edytować kilka warstw jednocześnie, zaznaczamy przy nich ikonę łańcucha. Dzięki temu każda transformacja będzie wpływać na warstwy z aktywnym łańcuchem. Bez włączenia tej opcji działamy tylko na warstwie aktywnej (tej, na którą kliknęliśmy).

R1Vr29L34vKzT1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Podczas edycji warstw z aktywną ikoną łańcucha zmiany są widoczne tylko na jednej warstwie, dopiero po zatwierdzeniu klawiszem Enter program nanosi zmiany na wszystkie pozostałe warstwy złączone łańcuchem.

R1LPeQGsl4H8f1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

perspektywa
perspektywa

punkt widzenia; w grafice: przedstawienie trójwymiarowego obiektu na dwuwymiarowej płaszczyźnie w sposób dający wrażenie głębi

skalowanie
skalowanie

w grafice rastrowej: naniesienie obrazu na siatkę o innej liczbie pikseli niż siatka oryginalna