Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RranMSPehfsGi
Zdjęcie mikroskopowe przedstawia owalne formy o niejednolitym wypełnieniu w kolorze fioletowym. Są prześwity koloru białego. Widoczne są również skupiska podłużnych, poskręcanych ze sobą, fioletowych struktur, przypominające włókna.

Tkanki merystematyczne pierwotne

Komórki merystemu wierzchołkowego korzenia u wyki bób (Vicia faba) z widocznymi dwiema fazami podziału mitotycznego – profazą i anafazą.
Źródło: Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Merystem to tkanka twórcza, składająca się z komórek zdolnych do regularnych podziałów komórkowych. Tkanki merystematyczne zbudowane są z żywych komórek o niewielkich rozmiarach, które ściśle do siebie przylegają. Ich ściany komórkowe są cienkie, wyłącznie pierwotne. We wnętrzu protoplastu znajdują się: centralnie położone duże jądro komórkowe, nieliczne wakuole oraz proplastydy. Podziały komórek merystematycznych prowadzą do powstania nowych pokoleń komórek roślinnych, które różnicują się i przekształcają w komórki tkanek stałych, pełniących określone funkcje. Zatem aktywność merystemu sprawia, że możliwe jest powstawanie i wzrost organów roślinnych.

Twoje cele
  • Określisz pochodzenie tkanek merystematycznych pierwotnych.

  • Podasz nazwy i lokalizację merystemów pierwotnych.

  • Scharakteryzujesz budowę stożka wzrostu pędu, stożka wzrostu korzenia i merystemu interkalarnego.

  • Wykażesz związek między zdolnością komórek merystematycznych do podziałów komórkowych a przyrostem organów osiowych na długość.

  • Wyjaśnisz znaczenie merystemu interkalarnego dla roślin o ograniczonym wzroście wierzchołkowym.