Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tkanki merystematyczne pierwotne (merystemy pierwotnemerystem pierwotnymerystemy pierwotne) stanowią grupę komórek o charakterze embrionalnym, które funkcjonują w roślinie od stadium zarodkowego. Merystemy pierwotne wywodzą się z komórek zarodkowych tworzących zawiązek pędu i korzenia. Aktywność tkanek merystematycznych pierwotnych sprawia, że u roślin możliwy jest wzrost korzenia i łodygi na długość – w efekcie czego rośliny uzyskują pierwotną budowę anatomiczną.

bg‑orange

Podział tkanek merystematycznych pierwotnych

Do tkanek merystematycznych pierwotnych należą m.in. merystem wierzchołkowy i merystem interkalarny (wstawowy) oraz niektóre merystemy archesporialne (zarodnikotwórcze). Merystem wierzchołkowy znajduje się w szczytowej części organów osiowych, tworząc stożek wzrostu pędu i stożek wzrostu korzenia. Merystem interkalarny znajduje się ponad nasadami liści, tworząc partie komórek merystematycznych oddzielone tkankami stałymi.

R1Sg9pVVXxRXi1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Tkanki merystematyczne pierwotne {color=#853500}
  • Elementy należące do kategorii Tkanki merystematyczne pierwotne
  • Nazwa kategorii: Merystemy wierzchołkowe {color=#c24e00}
   • Elementy należące do kategorii Merystemy wierzchołkowe
   • Nazwa kategorii: Stożek wzrostu pędu
   • Nazwa kategorii: Stożek wzrostu korzenia
   • Koniec elementów należących do kategorii Merystemy wierzchołkowe {color=#c24e00}
  • Nazwa kategorii: Merystemy interkalarne {color=#ff6600}
  • Nazwa kategorii: Niektóre merystemy archesporialne (zarodnikotwórcze) {color=#ff6600}
  • Koniec elementów należących do kategorii Tkanki merystematyczne pierwotne {color=#853500}
Podział tkanek merystematycznych pierwotnych.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Merystemy pierwotne cechuje różnorodność budowy i aktywności podziałowej. W niniejszym e‑materiale dokonano charakterystyki tkanek merystematycznych pierwotnych u najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych).

bg‑orange

Stożek wzrostu pędu

Stożek wzrostu pędu znajduje się na szczycie pędu i odpowiada za jego wzrost na długość oraz powstawanie zawiązków liści, pąków bocznych i kwiatów. Merystem wierzchołkowy pędu ma kopulasty kształt i składa się z trzech części: protomerystemu, strefy organogennej i pratkanek.

W protomerystemie znajdują się komórki inicjalnekomórki inicjalnekomórki inicjalne, tworzące dwa obszary o niejednakowej strukturze. Obszar zewnętrzny, tzw. tunika, tworzony jest przez co najmniej jedną warstwę komórek. Cechą charakterystyczną komórek tuniki jest zdolność do antyklinalnychpodział antyklinalnyantyklinalnych podziałów komórkowych. Obszar wewnętrzny, czyli korpus, tworzą komórki inicjalne o mniej regularnym układzie. Cechą charakterystyczną komórek korpusu jest zdolność do podziałów antyklinalnych i peryklinalnychpodział peryklinalnyperyklinalnych. Poniżej protomerystemu znajduje się strefa organogenna, w której zewnętrznych częściach pojawiają się brodawkowate uwypuklenia, będące zawiązkami liści i pąków bocznych. Rosnące zawiązki liści zaginają się do środka, tworząc rodzaj osłony dla protomerystemu. W najniżej położonej części stożka wzrostu pędu, w rejonie pratkanek, komórki zaczynają się różnicować, choć nadal zachowują charakter embrionalny. Powstają tutaj trzy pokłady komórek określane jako: praskórka – dająca początek epidermieepidermaepidermie, pramiękisz – dający początek tkankom miękiszowym i pozostałym tkankom stałymtkanka stałatkankom stałym, tworzącym korę pierwotnąkora pierwotnakorę pierwotną, oraz pramiazga – dająca początek tkankom przewodzącym, tworzącym walec osiowywalec osiowy (stela)walec osiowy.

bg‑orange

Stożek wzrostu korzenia

Stożek wzrostu korzenia znajduje się na szczycie korzenia i odpowiada za jego wzrost na długość. Merystem wierzchołkowy korzenia ma stożkowaty kształt i składa się z dwóch części: protomerystemu i pratkanek.

Protomerystem składa się z komórek ułożonych w dwie, trzy lub więcej warstw, zbiegających się na szczycie ku kilku komórkom inicjalnym. W protomerystemie zachodzą częste podziały komórkowe. Wyjątek stanowi bezpośredni rejon komórek inicjalnych, tzw. rejon spoczynkowy, w którym podziały są stosunkowo rzadkie. Nad protomerystemem znajduje się rejon pratkanek, będący jednocześnie strefą wydłużania korzenia. W tej części merystemu wierzchołkowego korzenia zachodzą intensywne podziały komórkowe, a nowopowstające komórki rosną, zwiększając swoje wymiary. W obrębie pratkanek powstają trzy pokłady komórek: praskórka – dająca początek ryzodermieryzodermaryzodermie, pramiękisz – dający początek tkankom miękiszowym i pozostałym tkankom stałym, tworzącym korę pierwotną oraz pramiazga – dająca początek tkankom przewodzącym, tworzącym walec osiowy.

Na szczycie stożka wzrostu korzenia znajduje się czapeczka (kalyptra), zbudowana z komórek miękiszowych. Struktura ta chroni znajdujące się pod nią komórki merystemu wierzchołkowego przed uszkodzeniami mechanicznymi, gdyż podczas wzrostu korzeń przeciska się pomiędzy cząstkami gleby. Komórki zewnętrzne czapeczki ulegają ścieraniu i niszczeniu. Na ich miejsce pojawiają się nowe komórki miękiszowe, powstające w wyniku różnicowania się komórek wytworzonych przez merystem wierzchołkowy korzenia.

1
bg‑orange

Merystem interkalarny

Merystem interkalarny (merystem wstawowy) znajduje się nad nasadami liści u podstawy międzywęźlimiędzywęźlemiędzywęźli i odpowiada za wzrost pędu na długość. Składa się on z grupy komórek merystematycznych, stanowiących część merystemu wierzchołkowego, która została oddzielona od stożka wzrostu pędu partiami tkanek stałych. Merystem interkalarny charakteryzuje ograniczona aktywność podziałowa, która ustaje przed osiągnięciem dojrzałości przez roślinę.

RNPYRn3omRuax
Fotografia przedstawia skupisko roślin. Ukazane są z bliska łodygi, które tworzą: 1. Węzeł – zgrubiałe miejsce pędu, z którego wyrastają liście. 2. Międzywęźle – odcinek pędu pomiędzy dwoma węzłami, który u niektórych roślin zawiera merystem interkalarny.
Merystem interkalarny występuje u roślin, które na szczytach łodyg stosunkowo szybko wytwarzają kwiaty lub kwiatostany. Obecność organów generatywnych sprawia, że wzrost wierzchołkowy pędu ustaje. Przykładem takiej rośliny jest żyto zwyczajne (Secale cereale).
Źródło: Agronom, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

epiderma
epiderma

pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny

komórki inicjalne
komórki inicjalne

komórki roślinne obecne w merystemach; mają charakter embrionalny, dzięki czemu są stale zdolne do podziałów komórkowych

kora pierwotna
kora pierwotna

tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego

merystem pierwotny
merystem pierwotny

rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne

międzywęźle
międzywęźle

odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami

podział antyklinalny
podział antyklinalny

podział komórki w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni narządu

podział peryklinalny
podział peryklinalny

podział komórki w płaszczyźnie równoległej do powierzchni narządu

ryzoderma
ryzoderma

pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny

tkanka stała
tkanka stała

rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji

walec osiowy (stela)
walec osiowy (stela)

centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych