1
11
Laboratorium 1

Przeprowadź doświadczenie w wirtualnym laboratorium. Zapisz obserwacje oraz wnioski.

Temat: Cechy budowy merystemów wierzchołkowych w stożku wzrostu łodygi i korzenia

Problem badawczy:

Jaka jest różnica w budowie merystemu wierzchołkowego w stożku wzrostu łodygi i korzenia?

Hipoteza 1:

Merystemy wierzchołkowe stożka wzrostu łodygi i korzenia różnią się budową.

Hipoteza 2:

Merystemy wierzchołkowe stożka wzrostu łodygi i korzenia nie różnią się budową.

Materiał biologiczny:

 • korzeń cebuli

 • pęd koleusa

Sprzęt laboratoryjny:

 • skalpel

 • pęseta

 • igła preparacyjna

 • szkiełko podstawowe

 • szkiełko nakrywkowe

 • mikroskop świetlny

 • stoper

Odczynniki:

 • kwas octowy

 • safranina

 • zieleń trwała

 • woda

RaImsJLYBHTNl1
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., zdjęcia: Berkshire Community College Bioscience Image Library, Plant Image Library, Flickr, licencja: CC BY-SA 3.0.
Szczegóły doświadczenia 1greenwhite
Szczegóły doświadczenia 2bluewhite
Szczegóły doświadczenia 3redwhite
R1eG7f2naduU5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Laboratorium 1

Zapoznaj się z opisem doświadczenia przeprowadzonego w wirtualnym laboratorium.

Temat: Cechy budowy merystemów wierzchołkowych w stożku wzrostu łodygi i korzenia

Problem badawczy:

Jaka jest różnica w budowie merystemu wierzchołkowego w stożku wzrostu łodygi i korzenia?

Hipoteza 1:

Merystemy wierzchołkowe stożka wzrostu łodygi i korzenia różnią się budową.

Hipoteza 2:

Merystemy wierzchołkowe stożka wzrostu łodygi i korzenia nie różnią się budową.

Materiał biologiczny:

 • korzeń cebuli

 • pęd koleusa

Sprzęt laboratoryjny:

 • skalpel

 • pęseta

 • igła preparacyjna

 • szkiełko podstawowe

 • szkiełko nakrywkowe

 • mikroskop świetlny

 • stoper

Odczynniki:

 • kwas octowy

 • safranina

 • zieleń trwała

 • woda

Przebieg doświadczenia:

1.   Wykonaj skrawek merystemu wierzchołkowego korzenia cebuli, odcinając około 1 milimetr korzenia poprzecznie, a następnie przecinając go podłużnie.

2.   Umieść wycięty kawałek skrawek na szkiełku zegarkowym i zalej zielenią trwałą na 5 minut.

3.   Szybko przepłucz skrawek 1‑procentowym roztworem kwasu octowego – przez nie więcej niż 10‑15 sekund.

4.   Zalej skrawek safraniną na 5 minut.

5.   Przepłucz skrawek wodą destylowaną.

6.   Odtłuść szkiełko podstawowe mydełkiem i przetrzyj bibułką.

7.   Nanieś kroplę wody na szkiełko podstawowe, zanurz w niej igłę preparacyjną i za jej pomocą przełóż skrawek na szkiełko podstawowe.

8.   Delikatnie zamknij preparat szkiełkiem nakrywkowym.

9.   Umieść gotowy preparat na stoliku mikroskopu, obejrzyj preparat pod mikroskopem i zrób zdjęcie.

10. Analogicznie wykonaj preparat merystemu wierzchołkowego pędu koleusa i porównaj zdjęcia merystemów.

Szczegóły doświadczenia pierwszego: Zieleń trwała wybarwia celulozowe ściany komórkowe na kolor niebieskozielony, a safranina wybarwia jądra komórkowe na czerwono.

Szczegóły doświadczenia drugiego: O barwieniu różnicowym wykorzystanym w doświadczeniu przeczytasz więcej w e‑materiale: Identyfikacja tkanek roślinnych.

Szczegóły doświadczenia trzeciego: W merystemach zachodzą intensywne podziały mitotyczne, na preparatach można więc zaobserwować w niektórych komórkach materiał genetyczny w postaci chromosomów na różnym etapie podziału mitotycznego.

Analiza doświadczenia: Cechy budowy merystemów wierzchołkowych w stożku wzrostu łodygi i korzenia.

Problem badawczy: Jaka jest różnica w budowie merystemu wierzchołkowego w stożku wzrostu łodygi i korzenia?

Zwróć uwagę na obecność struktur ochronnych wokół stożków wzrostu łodygi i korzenia oraz wygląd warstw inicjalnych.

Obserwacje

 • Komórki tkanki twórczej są niewielkie, ściśle do siebie przylegają i mają duże, centralnie położone jądra komórkowe.

 • Stożek wzrostu korzenia jest otoczony warstwami komórek osłaniających, które tworzą czapeczkę.

 • Powyżej komórek inicjalnych stożka wzrostu korzenia znajduje się strefa wydłużania, zbudowana z trzech pokładów komórek.

 • Stożek wzrostu łodygi znajduje się na szczycie.

 • Delikatne tkanki merystemu wierzchołkowego chronione są przez zawiązki liści.

 • W stożku wzrostu pędu można zaobserwować dwa obszary komórek: tunikę i korpus.

Wnioski

Merystemy wierzchołkowe łodygi i korzenia różnią się od siebie układem budujących je komórek tkanki twórczej. Hipoteza 1 jest prawdziwa, a hipoteza 2 jest fałszywa.

Polecenie 1
RBR3YvrW9J7os
Wymień trzy cechy budowy komórek charakterystyczne dla tkanek merystematycznych. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RPCNKNLHN6mcv
Wykaż związek między aktywnością podziałową komórek merystematycznych a wzrostem wierzchołkowym organów szczytowych. (Uzupełnij).
Polecenie 3
ROD7riygjU0h3
Określ funkcje pratkanek w stożkach wzrostu pędu i korzenia. (Uzupełnij).