Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R10cHryxkO8ny1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj opisy miejsc występowania do prawidłowych nazw merystemów pierwotnych. Merystem wierzchołkowy Możliwe odpowiedzi: 1. Szczytowe części organów osiowych, 2. Podstawa międzywęźla Merystem interkalarny Możliwe odpowiedzi: 1. Szczytowe części organów osiowych, 2. Podstawa międzywęźla
Rk05AzGDFcQc41
Ćwiczenie 2
Zaznacz merystemy pierwotne. Możliwe odpowiedzi: 1. Stożek wzrostu pędu, 2. Stożek wzrostu korzenia, 3. Merystemy wstawowe, 4. Fellogen, 5. Miazga, 6. Kallus
R1041Utp9wQby1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst prawidłowymi określeniami. Cechą charakterystyczną komórek tworzących merystemy pierwotne jest 1. małe, 2. gruba, 3. znaczne, 4. peryferyjnie, 5. spore, 6. centralnie, 7. cienka, 8. niewielkie, 9. drobne, 10. duże ściana komórkowa i 1. małe, 2. gruba, 3. znaczne, 4. peryferyjnie, 5. spore, 6. centralnie, 7. cienka, 8. niewielkie, 9. drobne, 10. duże rozmiary. W cytoplazmie obecne są relatywnie 1. małe, 2. gruba, 3. znaczne, 4. peryferyjnie, 5. spore, 6. centralnie, 7. cienka, 8. niewielkie, 9. drobne, 10. duże jądro komórkowe (zwykle położone 1. małe, 2. gruba, 3. znaczne, 4. peryferyjnie, 5. spore, 6. centralnie, 7. cienka, 8. niewielkie, 9. drobne, 10. duże) oraz 1. małe, 2. gruba, 3. znaczne, 4. peryferyjnie, 5. spore, 6. centralnie, 7. cienka, 8. niewielkie, 9. drobne, 10. duże wakuole.
RDqjJjb6MpGs11
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj nazwom merystemów pierwotnych opisy ich funkcji, tak aby powstały prawidłowe zdania. Stożek wzrostu pędu Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za wzrost na długość., 2. powoduje wydłużanie się międzywęźli., 3. tworzy zawiązki liści i pąków bocznych. Stożek wzrostu korzenia Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za wzrost na długość., 2. powoduje wydłużanie się międzywęźli., 3. tworzy zawiązki liści i pąków bocznych. Merystem interkalarny Możliwe odpowiedzi: 1. odpowiada za wzrost na długość., 2. powoduje wydłużanie się międzywęźli., 3. tworzy zawiązki liści i pąków bocznych.
R1GjbN7zWbinn2
Ćwiczenie 5
Ilustracja przedstawia zdjęcie mikroskopowe. Widoczne są sporej wielkości komórki o nieregularnych kształtach ściśle ułożonych. Są koloru seledynowego. Niektóre mają białe wykończenie w środku. Krawędzie najbardziej zewnętrznych komórek są koloru granatowego. Ilustracja przedstawia zdjęcie mikroskopowe. Widoczne są komórki o sporym, kulistym kształcie. Są ze sobą ściśle ułożone. Ich krawędzie są zielone, a wnętrza w kolorze białym, na których widoczne są małe formy o kształcie ziarenek piasku. W górnej części fotografii znajduje się falista biała linia oddzielająca spore, kuliste komórki od tych o mniejszych rozmiarach. Te drugie są całe w kolorze ciemnego zielonego. Jest również kilka większych komórek w kolorze białym. Ilustracja przedstawia zdjęcie mikroskopowe. Widoczne są owalne, czerwone komórki, które nie są ze sobą ściśnięte. Przestrzeń między nimi tworzy ich otoczka w kolorze jasnopomarańczowym. W środku komórek znajdują się pojedyncze bądź podwójne małe formy o ziarnistym kształcie. Ilustracja przedstawia zdjęcie mikroskopowe. Widoczne są duże komórki w kolorze kremowym, o nieregularnym kształcie w czterech częściach zdjęcia. Dzielą je dwie przecinające się prostopadle, faliste linie, które tworzą zaokrąglone łuki w punkcie styczności. Pozioma linia jest koloru fioletowego, a pionowa niebieskiego. Niebieska wypełniona jest podłużnymi komórkami, o nieregularnym kształcie. Tło dla komórek w kolorze kremowym stanowi warstwa mniejszych, nieregularnych komórek w kolorze różowym, fioletowym oraz niebieskim.
Źródło: Scholaris.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 5
RDnDh296nDDFD
Połącz pojęcia z właściwymi definicjami. Epiderma Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Kora pierwotna Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Merystem pierwotny Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Międzywęźle Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Ryzoderma Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Tkanka stała Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami. Walec osiowy (stela) Możliwe odpowiedzi: 1. Centralna część korzenia i łodygi zawierająca tkanki przewodzące wraz z towarzyszącymi tkankami miękiszowymi i wzmacniającymi, charakterystyczna dla pierwotnej budowy anatomicznej organów osiowych., 2. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni podziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 3. Tkanki położone pomiędzy skórką a walcem osiowym w młodych korzeniach i łodygach; składa się głównie z komórek miękiszu zasadniczego lub spichrzowego., 4. Rodzaj tkanki twórczej obecnej w roślinie od stadium zarodkowego, zdolnej do podziałów komórkowych; zapewnia roślinie możliwość wzrostu na długość; przykłady: merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia, merystemy interkalarne, niektóre merystemy archesporialne., 5. Rodzaj dojrzałej tkanki roślinnej powstałej w wyniku działania merystemu pierwotnego lub wtórnego; zbudowana z komórek zróżnicowanych i przystosowanych do pełnienia określonej funkcji., 6. Pierwotna tkanka okrywająca obecna na powierzchni nadziemnych, niezdrewniałych części rośliny., 7. Odcinek łodygi znajdujący się między dwoma węzłami.
R18V075yl9XkF2
Ćwiczenie 6
Ilustracja przedstawia zdjęcie mikroskopowe przekroju podłużnego przez merystem wierzchołkowy łodygi. Składa się on ze ściśle ułożonych komórek w kolorze białym z seledynowymi krawędziami.
Ćwiczenie 6
R1DA0V2hFlkf5
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
R4Ks0UnuD5A4D
Łączenie par. Aby komórki i ich struktury były lepiej widoczne pod mikroskopem wykorzystuje się techniki barwienia preparatów. Którego barwnika powinni użyć, aby zidentyfikować tkankę merystematyczną.. Karmin ałunowy. Możliwe odpowiedzi: Efekt barwny, Związek chemiczny. Zieleń jodowa. Możliwe odpowiedzi: Efekt barwny, Związek chemiczny. Płyn Lugola. Możliwe odpowiedzi: Efekt barwny, Związek chemiczny. Sudan III i IV. Możliwe odpowiedzi: Efekt barwny, Związek chemiczny
RT7aLxRgSq7Sv
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RX32nuWyryGVz
Wyjaśnij, dlaczego rośliny z rodziny traw (wiechlinowate, Poaceae) wytwarzają merystemy interkalarne. W odpowiedzi uwzględnij istnienie wzrostu wierzchołkowego pędu u tej grupy roślin. (Uzupełnij).