Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RKTHg0lWyBFL0
Zdjęcie przedstawia czerwone krwinki unoszące się w osoczu. Są one przedstawione jako okrągłe spłaszczony krążki w różnych pozycjach. Dookoła nich znajduje się ściana naczynia krwionośnego. Krwinki oraz ściana mają czerwoną barwę.

Układy buforowe krwi

Układy buforowe neutralizują kwasy i zasady w organizmie, co pozwala na utrzymanie pH krwi na stałym poziomie. Ilustracja przedstawia krwinki czerwone (erytrocyty) zatopione w osoczu.
Źródło: maxpixels.net, domena publiczna.

Prawidłowe pH krwi mieści się w zakresie od 7,35 do 7,45. Organizm człowieka dysponuje specjalnymi mechanizmami, które zapewniają stałość pH krwi, a tym samym równowagę kwasowo‑zasadową w organizmie. Czym są układy buforowe krwi i na czym polega ich działanie?

Twoje cele
  • Określisz wartości pH krwi człowieka, które są uznawane za prawidłowe.

  • Przedstawisz najważniejsze układy buforowe w organizmie człowieka.

  • Wyjaśnisz, czym jest bufor wodorowęglanowy.

  • Omówisz działanie buforu fosforanowego.

  • Przeanalizujesz pojemność buforową.