Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhiHrnXnn7LVO
Zdjęcie przedstawia grupę mężczyzn. Czterech jest w garniturach, a jeden w mundurze. Obok stoi jedna kobieta z torebką na ramieniu. Założone ma przeciwsłoneczne okulary.

Geneza i założenia reform Edwarda Gierka

Wizyta polskiej delegacji pod przewodnictwem Edwarda Gierka w Linzu w Austrii, 1976 r. Obok Gierka stoi Helmut Kohl, późniejszy kanclerz RFN.
Źródło: Stadtarchiv Linz am Rhein, licencja: CC BY-SA 2.0.

Kryzys sytemu komunistycznego w Polsce, który miał miejsce w grudniu 1970 r., spowodowany był przede wszystkim czynnikami gospodarczymi. Robotnicy Wybrzeża, wzburzeni drastycznymi podwyżkami cen mięsa, towarów spożywczych i opału, rozpoczęli strajk, który przerodził się w protesty uliczne i ataki na komitety partyjne, co w efekcie doprowadziło do akcji pacyfikacyjnej i masakry ze strony sił rządowych.

Nie można oczywiście traktować wydarzeń grudnia tylko i wyłącznie jako protestów w sprawie cen mięsa – ta podwyżka była iskrą, która padła na łatwopalny grunt. W Polsce panował ogólny kryzys gospodarczy, szwankowało zaopatrzenie, a społeczeństwo narzekało na brak wzrostu płac realnych i po prostu ubóstwo. Konieczne były zmiany, a twarzą reform mających na celu ożywienie gospodarki i polepszenie warunków codziennego życia stał się nowy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek.

R114f73GLGAXF1
Linia chronologiczna. 14–22.12.1970: strajki Grudzień 1970. 20.12.1970: objęcie stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka. Wrzesień 1976: utworzenie Komitetu Ochrony Robotników. 16.10.1978: wybranie na papieża Polaka, Karola Wojtyłę. 17.09.1980: powstanie NSZZ „Solidarność”. 13.12.1981: ogłoszenie stanu wojennego. 1989: obrady Okrągłego Stołu w Polsce.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz założenia gospodarcze, jakie przyjął Edward Gierek, aby sprostać oczekiwaniom społecznym.

  • Wymienisz sektory gospodarki, w które inwestowano najwięcej.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób ekipa Gierka zdecydowała się finansować prowadzone inwestycje i do czego to doprowadziło.