Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R197ee5Q7k7BJ
Zdjęcie przedstawia salę obrad polskiego Sejmu. Sala jest wypełniona posłami, którzy siedzą w ławach poselskich. Sala ma kształt półkola. Na końcu sali, na podwyższeniu zasiada Marszałek Sejmu, a po jego prawej stronie Rada Ministrów. Przed stołem Marszałka stoi mównica dla posłów.

Funkcje parlamentu

Źródło: Piotr VaGla Waglowski, domena publiczna.

Często w mediach słychać o posiedzeniach sejmu, senatu lub też czasami o Zgromadzeniu Narodowym. Najczęściej nazwy te kojarzą się z władzą ustawodawczą. Co to jednak znaczy? Do czego zostały powołane te instytucje? Jakie funkcje mają realizować jako władza ustawodawcza? Czy są wyłącznie powołane do stanowienia prawa? Jak wyglądają parlamenty innych państw?

Zastanów się nad tym, zapoznając z materiałem zawartym w lekcji.

Twoje cele
  • Wymienisz funkcje polskiego parlamentu.

  • Przeanalizujesz funkcje parlamentu.

  • Ocenisz pracę polskiego parlamentu.