Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXBuaKPSytgmn
Zdjęcie przedstawia kilka flag, które są przyczepione na ścianie budynku. Są to flagi Czech, Słowacji, Polski, Austrii, Niemiec, Grecji i Unii Europejskiej.

Rozszerzanie Unii Europejskiej na Wschód

Flagi członków Unii Europejskiej, w tym Czech, Słowacji, Polski i Grecji, które dołączyły 1 maja 2004 r. do struktur UE.
Źródło: dostępny w internecie: https://pxhere.com/en/photo/1153172, domena publiczna.

Następstwem upadku komunizmu w Europie było rozszerzanie zachodnich struktur międzynarodowych na państwa postkomunistyczne. Większość społeczeństw tzw. byłych demoludów (czyli krajów demokracji ludowej, jak nazywano państwa pozostające w politycznej i gospodarczej zależności od ZSRS) aspirowała do uczestnictwa w coraz bardziej jednoczącej się Europie i Sojuszu Północnoatlantyckim. Zależało im nie tylko na przynależności do „lepszej” Europy, lecz przede wszystkim na korzyściach gospodarczych, które pozwoliłyby na modernizację gospodarki i podniesienie stopy życiowej obywateli.

R18NmGIsMKV1J1
Linia chronologiczna. 1939–1945: II wojna światowa. 4 kwietnia 1949: powstanie NATO. 1989: obalenie muru berlińskiego. 1991: rozpad Jugosławii. 1 listopada 1993: powstanie Unii Europejskiej. 1996–1999: wojna w Kosowie. 11 września 2001: atak terrorystów na World Trade Center w Nowym Jorku.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Podasz przyczyny rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód.

  • Opiszesz proces rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód.

  • Wyjaśnisz, czego dotyczył traktat z Maastricht.