Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RR08yzxZi383R
Obraz przedstawia krajobraz. Liczne pagórki są piaszczyste. Unoszą się nad nimi łuny ognia i dymy. Są liczne ludzkie ciała leżące na ziemi oraz chodzące ludzkie szkielety. Na drugim planie, na morzu znajdują się palące się statki.

Kiedy zło przybiera postać utopii. George Orwell, Rok 1984

Pieter Bruegel, Triumf śmierci, 1562
Źródło: domena publiczna.

W połowie XX w. nowoczesna cywilizacja ujawniła swoją mroczną stronę. Wieloma społeczeństwami zawładnęły ideologie totalitarne. Zło przybrało postać utopii, czyli systemu mającego rzekomo uszczęśliwić ludzkość. Ludzie nie zawsze potrafili się bronić przed epidemią naiwnej wiary w to, że wszechwładne państwo zdoła rozwiązać wszystkie ich problemy. Rządzący skutecznie manipulowali zbiorowymi zachowaniami. Wydawało się, że zanikł tradycyjny podział na dobro i zło. Koszmar systemów totalitarnych stało się przedmiotem rozważań, analiz i literackiego przedstawiania.

Twoje cele
  • Opiszesz system panujący w Oceanii.

  • Przedstawisz rolę Wielkiego Brata w życiu mieszkańców Oceanii.

  • Wskażesz groteską w prezentacji działalności władzy i agend opisanego państwa.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida