Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RfEruLRYNN4PN
Ilustracja przedstawia mozaikę ułożoną z kafelków w kształcie kwiatu wpisanego w kształt gwiazdy.

Złoty (właściwy) środek

Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.

Znane i często powtarzane twierdzenie, że we wszystkim należy zachować umiar, ma długą tradycję filozoficzną. Już w czasach poprzedzających zaistnienie filozofii było wygłaszane przez niemal wszystkich spośród siedmiu mędrców, a za zasadę swej etyki przyjął je Arystoteles ze Stagiry. Tak rozpoczęła się historia długiej tradycji filozoficzno–etycznej, w której umiar jest wyznacznikiem cnotliwego i szczęśliwego życia.

Twoje cele
  • Poznasz jedną z najważniejszych koncepcji etycznych starożytnej filozofii.

  • Zdefiniujesz zasadę złotego środka.

  • Przeanalizujesz przykłady świadczące o tym, że każde dobro znajduje się między dwiema skrajnościami.

  • Zapoznasz się ze schematem cnoty jako praktykowania zasady złotego środka.

  • Porównasz etykę Arystotelesa z innymi koncepcjami etycznymi starożytności.