Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rac0yGHb3Dqce
Czarno-biały rysunek przedstawia wnętrze drewnianej chaty. Na wprost widoczne jest półkoliste wejście z opadającą drewnianą kratownicą.

Stanisław Wyspiański: spadkobierca wielkich romantyków

Stanisław Wyspiański, ilustracja do aktu I dramatu Legenda II.
Źródło: domena publiczna.

Wręczenie Stanisławowi Wyspiańskiemu wieńca z napisem 44 po premierze Wesela było symbolicznym uznaniem artysty za nowego wieszcza narodowego. Autor sztuki, zaskoczony nagłym uwielbieniem publiczności, przyjął jednak tę rolę z pełną odpowiedzialnością. Jego dramaturgia stała się świadectwem troski o ojczyznę, a w kolejnych dziełach często powracał do tematyki narodowowyzwoleńczej. Nie zawsze jednak spełniał oczekiwania czytelników. Zamiast cudownego odrodzenia Polski wieszczył bowiem potrzebę czynu podjętego przez całe społeczeństwo i trzeźwego przemyślenia zbiorowych traum i lęków.

Twoje cele
  • Rozpoznasz główne cechy dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego.

  • Określisz stosunek autora Wesela do tradycji romantycznej.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób Stanisław Wyspiański przetwarzał mity narodowe w swoich dziełach.