Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cr1iD59vTPe
Fotografia przedstawiająca parę kajdanek i kluczyk, które leżą na wypełnionym formularzu z odbiciem linii papilarnych.

Prawo karne i prawo wykroczeń cz.1

Źródło: Bill Oxford, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Przepisy te przede wszystkim mają na celu chronić interes zbiorowości, a pośrednio również interes jednostki.

Obie te dziedziny prawa dotyczą wymierzania kar za czyny zabronione przez ustawę. Podstawową różnicą jest natomiast waga oraz stopień społecznej szkodliwości czynów objętych każdą z tych dziedzin.

W tym materiale poznasz definicje przestępstwa i wykroczenia oraz zasady prawa karnego i prawa wykroczeń.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz podstawowe zasady prawa karnego i prawa wykroczeń.

  • Wyjaśnisz, czym są przestępstwa i wykroczenia.

  • Przedstawisz znaczenie zasady nullum crimen, nulla poena sine lege.