Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R2CPqwhJP2XNp
Fotografia przedstawia dużą grupę ludzi trzymających się za ręce. Ukazany jest tylko zarys sylwetek postaci. Za ich plecami ukazane jest zachodzące słońce.

Obraz społeczeństwa pozytywistycznego

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Pozytywizm jest pierwszą epoką w czasach nowożytnych, która zaznajomiła odbiorców z ofertą kultury wysokiej, realizując przy tym – bynajmniej nie za darmo, gdyż była to epoka drapieżnego kapitalizmu – Mickiewiczowskie marzenia o „zbłądzeniu pod strzechy”.

Uwłaszczenie chłopów oraz idee głoszone przez działaczy pozytywistycznych, dotyczące na przykład przemian społeczeństwa pod zaborami, spowodowały reakcję prostego ludu (chłopów i proletariatu), który zaczął upominać się o własną wizję swojego życia. Dlatego za historyczne cezury ówczesnych przemian uznaje się wybuch powstania styczniowego (1863) oraz pierwszą robotniczą rewolucję na ziemiach polskich (1905). Najwybitniejsi przedstawiciele epoki, jak Eliza Orzeszkowa w Zygmuncie Ławiczu i jego kolegach, Henryk Sienkiewicz w Wirach i Bolesław Prus w Dzieciach – właśnie tak sportretowali społeczeństwo polskie. Dzieła te ukazywały ewolucję postaw: od idei solidarności całego społeczeństwa do buntu mas.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz obraz społeczeństwa pozytywistycznego.

  • Omówisz rolę kobiet i mężczyzn w ówczesnym społeczeństwie.

  • Podasz przykłady przedstawicieli różnych środowisk na podstawie pozytywistycznych tekstów literackich.