Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Z8wbGh4SBlK

Działania na wektorach w układzie współrzędnych

Źródło: [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com.

W tej lekcji powtórzysz wiadomości dotyczące działań na wektorach oraz poznasz nowe pojęcia takie jak: kombinacja liniowa i iloczyn skalarny. Oba mają swoje zastosowanie w matematyce oraz fizyce. Iloczyn skalarny wektorów siły i przemieszczenia danego ciała jest równy pracy wykonanej nad tym ciałem. Pojęcie kombinacji liniowej obejmuje zaś dużo więcej obiektów matematycznych niż tylko wektory.

Twoje cele
  • Przypomnisz sobie pojęcia dodawania i odejmowania wektorów oraz mnożenia wektora przez liczbę.

  • Zastosujesz działania na wektorach do wyznaczania kombinacji liniowej wektorów.

  • Obliczysz iloczyn skalarny wektorów.

  • Wyznaczysz cosinus kąta między wektorami przy użyciu iloczynu skalarnego.