Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R16jXWc9TOpkh
Fotografia przedstawia dwupiętrowy budynek z dużą ilością okien z każdej strony i płaskim dachem. Nad wszystkimi oknami na pierwszym piętrze widać zdobienia.

Kongres wiedeński: uczestnicy i zasady

Pałac przy Ballhausplatz, budynek konferencyjny Kongresu Wiedeńskiego
Źródło: Extrawurst, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Jesienią 1814 r. w Wiedniu udało się stworzyć rzecz bez precedensu w historii: w gronie jeszcze niedawno wrogich wobec siebie mocarstw europejskich osiągnięto porozumienie w sprawach nowych granic wewnętrznych i ogólnych reguł kontynentalnego porządku. Mało tego - wśród polityków doszło do zmiany sposobu myślenia i postępowania. Narodziła się nowoczesna dyplomacja, która okazała się skuteczniejsza od rozwiązań siłowych. Podstawą układu pokojowego było pojednanie między pokonaną Francją i uczestnikami koalicji antynapoleońskiej, dające szansę na trwały pokój. Nie bez powodu ukuto wtedy pojęcie „koncertu mocarstw”. U jego podłoża leżały trzy – niekoniecznie łatwe do pogodzenia - zasady: równowagi sił, legitymizmu i sowitego opłacenia wysiłku wojennego zwycięzców.

R1bxd2pXV34wm1
Linia chronologiczna przedstawia: 24 X 1795 III rozbiór Polski, 2 XII 1804 Koronowanie Napoleona na cesarza Francji, 1807 utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1 III 1814 zawarcie sojuszu przez Austrię, Wielką Brytanię, Prusy i Rosję, 30 V 1814 podpisanie traktatu pokojowego (pokój paryski), IX 1814 zwołanie Kongresu Wiedeńskiego, VI 1815 podpisanie aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego, 1815 podzielenie terenów Księstwa Warszawskiego miedzy zaborców, 1815- 1832 okres istnienia Królestwa Kongresowego (Polskiego).
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Poznasz uczestników tego nietypowego i pełnego sekretnych gier spotkania monarchów.

  • Zrozumiesz powody zwołania jedynego takiego kongresu w dziejach.

  • Wyjaśnisz znaczenie problemów, jakie kongres chciał rozwiązać.

  • Wymienisz zasady, jakimi się kierowali władcy i politycy w Wiedniu i dowiesz się, czy istniała szansa, aby tych reguł nie złamać.