Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rf5mIIIW0lTAh
Zdjęcie przedstawia kosmos. Widoczne są liczne gwiazdy oraz mgławice.

Hermeneutyka jako metoda interpretacji

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Kiedy hermeneutyka stała się ważnym zagadnieniem nowożytnej filozofii?  O wyraźnym przejściu od egzegezy do hermeneutyki możemy mówić od wieku XVIII. Wtedy to żył i tworzył filozof niemiecki Schleiermacher, którego wnikliwe analizy zasad rozumienia tekstu, jak również postulat wprowadzenia jednolitych metod odczytywania i objaśniania wszystkich tekstów zmieniły kwestię interpretacji w problem istotny również dla racjonalistów, a nie tylko dla teologów i kapłanów. Schleiermacher zauważył, że każde odczytanie tekstu dokonuje się zawsze wewnątrz pewnej wspólnoty i tradycji, które funkcjonują w ramach określonych założeń. Nawet Nowy Testament jest interpretowany odmiennie przez różne odłamy chrześcijaństwa.

Twoje cele
  • Poznasz poglądy Schleiermachera w kwestii interpretacji tekstu.

  • Wyjaśnisz, na czym polegał przewrót kopernikański Schleiermachera.

  • Przeanalizujesz w jaki sposób zrozumienie epoki wpływa na rozumienie dzieła.