Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPE0KFUmbdRZN
Zdjęcie przedstawia model sieci neuronowej. Kilka aksonów jest ze sobą połączonych przy pomocy synaps.

Budowa i rodzaje nerwów

Droga impulsu nerwowego wiedzie przez skomplikowany system komórek nerwowych zaopatrzonych w wypustki nerwowe.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z ok. 100 miliardów neuronów, muszki owocowej (Drosophila melanogaster) – ze 100 tys., a nicienia z gatunku Caenorhabditis elegans – z zaledwie 302. Neurony to komórki wyspecjalizowane w przewodzeniu impulsów nerwowych. Czynność tę pełnią za pośrednictwem wypustek nerwowych, które – zebrane w pęczki – tworzą nerwy.

Twoje cele
  • Omówisz budowę nerwów.

  • Przedstawisz nerwy jako struktury wchodzące w skład obwodowego układu nerwowego.

  • Dokonasz podziału funkcjonalnego nerwów.

  • Scharakteryzujesz nerwy czuciowe, ruchowe, kojarzeniowe.