Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑gray1

Budowa nerwu

Długie wypustki komórek nerwowych – aksonyaksonaksony, budujące istotę białą, wychodzą poza mózgowie i rdzeń kręgowy, tworząc nerwy. Ich grubość jest bardzo zróżnicowana (od ułamków milimetrów do kilku centymetrów) i zależy od liczby włókien wchodzących w skład nerwu oraz grubości osłonek łącznotkankowych.

RmNMYWRrA68lu1
Nerw jest pęczkiem równolegle ułożonych włókien nerwowych, czyli aksonów. Poszczególne włókna aksonów są otoczone osłonką mielinową i łącznotkankową, zwaną śródnerwiem. Aksony tworzące pęczki otacza z kolei onerwie, zbudowane z kilku warstw koncentrycznie ułożonych komórek tkanki łącznej. Strukturą otaczającą cały nerw jest natomiast nanerwie. Składa się ono z włóknistej tkanki łącznej, w której biegną naczynia krwionośne dostarczające do aksonów tlen i składniki odżywcze.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑gray1

Nerwy – struktury wchodzące w skład obwodowego układu nerwowego

Nerwy stanowią drogę, którą przepływają impulsy nerwowe między centralnym układem nerwowym a pozostałymi obszarami organizmu.

1
bg‑gray1

Rodzaje nerwów – podział funkcjonalny

W zależności od kierunku przewodzenia impulsów nerwowych przez włókna nerwowe układu obwodowego, wyróżniamy nerwy czuciowe, nerwy ruchowe oraz nerwy mieszane.

RIqvGvvNgXTlm
Nerwy czuciowe (doprowadzające, aferentne, czuciowe) Przebiegają w kierunku dośrodkowym, przewodząc impulsy nerwowe powstałe w receptorach narządów odbiorczych (wzroku, słuchu, smaku, bólu, dotyku) do centralnego układu nerwowego (mózgowia, rdzenia kręgowego)., Nerwy ruchowe (odprowadzające, eferentne, ruchowe) Przebiegają w kierunku odśrodkowym, przewodząc informacje z centralnego układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego) do narządów wykonawczych: mięśni i gruczołów., Nerwy mieszane (asocjacyjne, kojarzeniowe) Stanowią ogniowo pośrednie między neuronami czuciowymi i ruchowymi oraz innymi nerwami mieszanymi. Składają się zarówno z włókien czuciowych, jak i ruchowych.

Słownik

akson
akson

(gr. áxōn – oś) długa wypustka nerwowa przewodząca impulsy nerwowe od ciała neuronu do efektora (mięśnia, gruczołu) lub do innych neuronów

nanerwie
nanerwie

błona łącznotkankowa otaczająca cały nerw

nerwy czaszkowe
nerwy czaszkowe

12 par nerwów opuszczających mózgowie i przebiegających głównie w obrębie głowy

nerwy rdzeniowe
nerwy rdzeniowe

31 par nerwów opuszczających rdzeń kręgowy przez otwory międzykręgowe

onerwie
onerwie

błona łącznotkankowa otaczająca pęczki równolegle ułożonych włókien nerwowych – aksonów

osłonka mielinowa
osłonka mielinowa

substancja chemiczna złożona z cukru i lipidu przylegająca bezpośrednio do aksonu, produkowana w układzie obwodowym przez komórki glejowe – lemocyty, a w ośrodkowym układzie nerwowym przez oligodendrocyty; pełni rolę izolatora oraz podpory mechanicznej dla wypustek neuronów

śródnerwie
śródnerwie

błona łącznotkankowa otaczająca pojedyncze zmielinizowane aksony

tkanka łączna
tkanka łączna

tkanka zwierzęca, charakteryzuje się obfitą zawartością substancji międzykomórkowej oraz obecnością włókien białkowych; jej główna funkcja polega na łączeniu ze sobą i tworzeniu podłoża dla innych tkanek organizmu