RtZknWdCcmU6T
Obraz przedstawia młodego mężczyznę okrytego na lewym ramieniu materiałem. Mężczyzna ma na głowie wieniec w liści i owoców winorośli. Trzyma w prawej ręce duży kieliszek z winem. Przed mężczyzną stoi stół, na którym widoczna jest karafka z winem i półmisek z różnymi owocami.

Ideał apolliński i dionizyjski. Postawa dionizyjska

Źródło: Caravaggio, Bachus, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Apollo i Dionizos należą do panteonu nietzscheańskiej mitologii. Niemiecki filozof tworzył wiele barwnych postaci, stanowiących personifikację pewnych postaw i wartości. Nadawał im imiona legendarnych bohaterów, a nawet rzeczywistych osób, zawsze jednak rozumiał te postacie jako pewną barwną symbolikę. Dwaj greccy bogowie stanowili dla niego reprezentantów dwóch głównych żywiołów antycznej tragedii. Stąd potrzeba głębszego poznania sposobu, w jaki ujmował ich filozof. W niniejszej lekcji przyjrzysz się bliżej drugiemu z bogów – Dionizosowi.

Twoje cele
  • Poznasz nietzscheańską genealogię antycznego dramatu.

  • Przeanalizujesz i scharakteryzujesz postawę dionizyjską, która w interpretacji Nietzschego stanowiła podstawę greckiej tragedii.

  • Porównasz i rozróżnisz postawę apollińską i dionizyjską.