Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RF69aYkXoB0xK
Fotografia przedstawiająca bardzo bogato zdobione sklepienie kościoła. Znajdują się na nim freski, które ukazują liczne skrzydlate anioły trzymające w dłoniach kadzielnice, gałązki, lampy lub instrumenty muzyczne.

Barok – powtórzenie wiadomości cz. 1

Źródło: domena publiczna.
Karol Estreicher Historia sztuki w zarysie

Spośród wielkich stylów kolejno występujących w Europie, tj. romańskiego, gotyku, renesansu i baroku, właśnie barok jest najżywszy. […] Barok wprowadził z gruntu nowe odczucie sztuki, zmiękczył formy renesansu i klasycyzmu, postawił przed nią nowe zadania. Bez odkryć baroku, tj. bez nadania wartości światłu i przestrzeni, sztuka naszych czasów byłaby uboższa. Ciągle powracają pewne barokowe efekty i jeśli ich zabraknie w wystroju jakiegoś wnętrza, brak w nim ciepła lub rozmaitości.

art Źródło: Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa – Kraków 1977.
Twoje cele
  • Powtórzysz wiadomości z epoki baroku.

  • Wskażesz cechy charakterystyczne sztuki baroku.

  • Rozpoznasz współczesne nawiązania do sztuki baroku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida