R1Da4AqqpfgYC
Fotografia przedstawia żołnierzy chodzących po cmentarzu znajdującym się na rozległym polu. Stoją tu w rzędach liczne krzyże z tabliczkami. Niektórzy z żołnierzy czytają napisy z tabliczek.

Skutki wojny

Cmentarz ofiar II wojny światowej. Lata 40. XX wieku, miejsce nieznane.
Źródło: dostępny w internecie: nationalww2museum.org, domena publiczna.

Straty gospodarcze i demograficzne, które spowodowała II wojna światowa, są nieporównywalne ze stratami poniesionymi w jakimkolwiek innym konflikcie w dziejach ludzkości. Bezprecedensowe zniszczenia wynikały z totalnego charakteru konfliktu, prowadzenia działań wojennych na skalę globalną oraz coraz doskonalszej broni. II wojna nie oszczędziła cywilów, których zginęło 41–49 mln, chociaż niektóre obliczenia mówią o 60, a nawet 80 mln zmarłych.

Według szacunkowych danych wojna kosztowała życie 15–19 mln żołnierzy. 3 mln jej uczestników uznano za zaginionych. Około 35 mln osób odniosło rany lub stało się inwalidami. Olbrzymia liczba ofiar oraz skala zniszczeń odcisnęły głębokie piętno na procesach demograficznych, gospodarczych, społecznych i politycznych powojennego świata.

R1URJM10sDyPH1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: 1944‑1948 zdominowanie przez ZSRR: Węgier, Czechosłowacji, wschodnich Niemiec, Rumunii i Polski. Od 1 września 1939 do 8 maja 1945 druga wojna światowa; 6 sierpnia 1945 zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę; od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku obradowanie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze; 9 sierpnia 1945 roku zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki; 1946‑1948 obradowanie Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio; 1947 rozpoczęcie zimnej wojny między USA i ZSRS; 1953 śmierć Józefa Stalina.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wskażesz różnorodne skutki drugiej wojny światowej: demograficzne, gospodarcze, społeczne i polityczne.

  • Rozstrzygniesz, czy bycie ofiarą usprawiedliwia bycie katem wobec dawnych prześladowców.

  • Wyjaśnisz, dla których państw – i dlaczego właśnie tych – wojna stanowiła szczególnie trudne doświadczenie.

  • Ocenisz z różnych punktów widzenia skutki wojny.