Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1dVVEs5Les1m
Zdjęcie przedstawia pieniądze. W kształcie wachlarza rozłożone są banknoty o nominale 10, 20, 50, 100 i 200. Na nich są ułożone w wieżę srebrne monety.

Struktura towarowa handlu zagranicznego Polski

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Współcześnie nie istnieją kraje autarkiczne, tj. takie, które byłyby całkowicie samowystarczalne. W dzisiejszych czasach rzeczą całkowicie naturalną jest handel, w tym handel międzynarodowy. Państwa kupują towary, których nie są w stanie wytworzyć samodzielnie, jednocześnie sprzedając nadwyżki z rodzimej produkcji.

Polska również bierze czynny udział w handlu międzynarodowym. To, jakie produkty sprzedajemy, a jakie sprowadzamy, wynika z mnóstwa czynników, do których należy charakter rodzimych przedsiębiorstw, struktura zatrudnienia, a także ukształtowanie terenu i warunki klimatyczne pozwalające na produkcję takich, a nie innych towarów.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz dane dotyczące struktury towarowej handlu zagranicznego w Polsce.

  • Zapoznasz się z danymi dotyczącymi zysków i strat związanych z importem i eksportem określonych towarów.

  • Ocenisz znaczenie Polski w handlu światowym.