Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1F3wWAHlwOKA
Na ilustracji przedstawiono sześcienne metalowe bloczki ułożone jeden na drugim z okrągłymi oknami.

Kąty między ścianami w czworościanie

Źródło: Michel Catalisano, dostępny w internecie: www.unsplash.com, domena publiczna.

Czy wiesz, że kąty dwuścienne występują również w naturze? Przykładem jest cząsteczka nadtlenku wodoru, która w określonych warunkach występuje w postaci różnych konformerów, jest to struktura zbudowana z tak samo połączonych ze sobą atomów, jednak różniących się położeniem przestrzennym z uwagi na rotację wokół pojedynczych wiązań. W wyniku rotacji cząsteczka przyjmuje różne konformacje i tak poniżej przedstawiono strukturę nadtlenku wodoru w fazie stałej. Występujący w niej kąt dwuścienny jest właśnie wynikiem zmiany konformacyjnej i sprawia, że cząsteczka ta znajduje się w najniższej energetycznie konformacji, co jest kluczowe dla uporządkowania przestrzennego, jakie cechuje kryształy. W fazie gazowej, jak i w fazie ciekłej cząsteczka nadtlenku wodoru zmienia swoją konformację. Przykładowo w cieczy w układzie zaczynają odgrywać istotną rolę oddziaływania wodorowe i to one determinują zmianę konformacyjną, która prowadzi w tym przypadku do zmiany położenia przestrzennego atomów, co prowadzi do eliminacji kąta dwuściennego.

R1Drnk61Wy533
Cząsteczka nadtlenku wodoru w stanie stałym
Twoje cele
  • Obliczysz miary kątów pomiędzy ścianami w czworościanie.

  • Zastosujesz funkcje trygonometryczne do wyznaczania miar kątów dwuściennych.