Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RSd0aWCqJVix4
Zdjęcie przestawia kolorowy witraż podzielony na dziewięć prostokątnych części, przedstawiających żywoty świętych. Górna część witraża jest trójkątna, z wizerunkami aniołów. Witraż okalają szare, zniszczone ściany budynku.

Wpływ religii na postawy społeczne i gospodarkę

Źródło: Pixabay License, dostępny w internecie: pixabay.com.

Religia to nieodłączony element życia wielu społeczeństw. Każda z religii ma swoje podstawy i zasady, a wyznawcy wiedzą, w jaki sposób powinni postępować, aby ich zachowanie było zgodne z tymi zasadami. W jaki sposób największe religie świata – chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm i judaizm – wpływają na postawy społeczne wyznawców oraz gospodarkę? Tego dowiesz się na dzisiejszej lekcji.

Twoje cele
  • Omówisz wpływ religii na postawy społeczne wyznawców.

  • Omówisz wpływ religii na gospodarkę w poszczególnych kręgach kulturowo‑religijnych.

  • Podasz przykłady zakazów i nakazów religijnych wpływających na postawy społeczne wyznawców oraz gospodarkę.