Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RgGounM9SycwY
Obraz przedstawia salę z półkoliście ustawionymi siedzeniami, na których siedzą senatorowie ubrani w białe togi. Przed nimi, na środku sali przemawia jeden z nich.

Literatura i filozofia. Prawo rzymskie

Cesare Maccari, Cyceron przemawiający w senacie, fresk z 1889 r. w Palazzo Madama w Rzymie. Cyceron wygłosił mowę przeciwko Katylinie (na malowidle siedzi osamotniony), w której zdemaskował plany zamachu stanu tego rzymskiego patrycjusza.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Rzym od początku istnienia podlegał wpływom obcych kultur. W okresie królewskim i we wczesnej republice najsilniej oddziaływała na Rzymian kultura etruska. To za pośrednictwem Etrusków Rzymianie przyjęli od Greków alfabet; od nich także przejęli wzorce architektoniczne i uczyli się sprawowania władzy.

Kontakty z koloniami greckimi, a następnie podbój Grecji w II w. p.n.e. pozwoliły na poznanie kultury greckiej i hellenistycznej. Pod jej wpływami, zwłaszcza filozofii i literatury, Rzymianie pozostawali przez kilka wieków.

RB9hw4VllcYWY1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia przypadające na okres republiki w Rzymie (Res publica Romana) między 509 a 27 rokiem przed naszą erą. Rok 753 przed naszą erą Założenie Rzymu. Lata między 753 a 509 rokiem przed naszą erą Okres monarchii w Rzymie (Regnum Romanum). Lata 451‑449 rok przed naszą erą Powstanie Prawa dwunastu tablic. Okres pomiędzy szóstym a trzecim wiekiem przed naszą erą Walka plebejuszy i patrycjuszy o równe prawa. 304 rok przed nasza erą Wydanie kalendarza rzymskiego. Pierwszy wiek przed naszą erą Rozkwit literatury. Lata od 100 do 44 roku przed naszą erą Juliusz Cezar. Lata od 70 do 19 roku przed naszą erą Wergiliusz. Lata od 27 roku przed naszą erą do 476 roku naszej ery Okres cesarstwa w Rzymie (Imperium Romanum). Lata od 4 roku przed naszą erą do 65 roku naszej ery Lucjusz Seneka.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1E0X1fpli8Mp
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, w jaki sposób Rzymianie czerpali z kultury greckiej m.in. w literaturze.

  • Przeanalizujesz przykłady dzieł autorów rzymskich.

  • Wyjaśnisz, co zawdzięczamy Rzymianom w dziedzinie prawa.