Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1eBhZNDsoQC0
Obraz przedstawia martwą naturę. Na stole leżą różne przedmioty: skrzypce, fajka, książki, dzbanek, kartka papieru.

Melodyczność i muzyczność poezji młodopolskiej

William Michael Harnett, Martwa natura ze skrzypcami, 1886
Źródło: domena publiczna.

Czy wiersz ma swoją melodię? Niektórzy twórcy przełomu XIX i XX wieku uważali, że tak. Zapis tekstowy poezji traktowali podobnie jak muzyczną partyturę – odczytanie wiersza miało wprowadzać odbiorcę w szczególny nastrój, oddziaływać na niego brzmieniowymi właściwościami słów. Upodobnienie języka liryki do muzyki miało oznaczać nobilitację sztuki poetyckiej. Szczególnie symboliści dostrzegali w tym szansę na oddzielenie literatury od przyziemnej rzeczywistości i zbliżenie jej do absolutu.

Twoje cele
  • Rozpoznasz melodyczne i muzyczne cechy wybranych młodopolskich wierszy.

  • Wyjaśnisz, jaką funkcję w poetyce tych utworów pełnią środki stylistyczne wykorzystujące dźwiękowe właściwości słów.

  • Powiążesz muzyczność utworów poetyckich z założeniami symbolizmu.

  • Opiszesz, na czym polega śpiewność wiersza.