Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R16anUyUYLF2k
Obraz Józefa Brandta, Bitwa pod Chocimiem, 1867 r.

Wojna z Turcją: Cecora i oblężenie Chocimia

Obraz Józefa Brandta, Bitwa pod Chocimiem, 1867 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Hetmani Stanisław Żółkiewski oraz Jan Karol Chodkiewicz weszli na trwałe do panteonu polskich bohaterów narodowych. Rzeczywiście obaj doprowadzili polsko‑litewskie siły do spektakularnych zwycięstw. Żółkiewski dowodził wojskami, które w 1610 r. pod Kłuszynem pokonały armię rosyjską, a następnie wkroczyły do Moskwy. Pięć lat wcześniej wojska Chodkiewicza pobiły znacznie liczniejsze siły szwedzkie w bitwie pod Kircholmem. Pomimo wielkich sukcesów obaj hetmani nie ustrzegli się życiowych błędów. Nie zawsze nawet cieszyli się uznaniem w oczach sobie współczesnych. Ich sławę ugruntowały dopiero dramatyczne wydarzenia, do których doszło podczas wojny z Turcją w latach 1620–1621. Śmierć obu hetmanów oraz ich heroiczna postawa przypominały potomnym o czasach świetności Rzeczpospolitej. Polacy wybaczyli im różne słabości, a podkreślali cechy, które uważali za godne naśladowania.

R3re1FTSnyXna1
Linia chronologiczna prezentująca wydarzenia między pierwszym lipca 1569 a 1648 rokiem. 01.07.1569 – zawarcie Unii Lubelskiej, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 27.09.1605 – bitwa pod Kircholmem. 04.07.1610 – bitwa pod Kłuszynem. 1617-1618 – wojna polsko-szwedzka. 1619 – spalenie przez Kozaków Warny. 1620-1621 – wojna Rzeczpospolitej z Turcją. 17.09-07.10.1620 – bitwa pod Cecorą. 02.09-09.10.1621 – bitwa pod Chocimiem. 1648 – powstanie Chmielnickiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Podasz przyczyny konfliktu polsko‑tureckiego w pierwszej połowie XVII w.

 • Określisz znaczenie kreowania wizerunku postaw hetmanów Żółkiewskiego i Chodkiewicza dla kształtowania bohaterów kultury sarmackiej.

 • Przedstawisz rzeczywisty obraz walk pod Cecorą i Chocimiem.

 • Odpowiesz na pytanie, dlaczego Cecora i Chocim stanowią element budowania dumy Polaków z sukcesów militarnych oręża polskiego.