Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Rfcvee1iFztSQ
Obraz przedstawia jadący drogą w pobliżu lasu orszak dworski na koniach. Są tu wytwornie ubrani mężczyźni, a także kobiety w eleganckich sukniach, czepcach na głowach. Wszyscy mają na głowie wieńce z liści. Na przedzie orszaku jadą mężczyźni grający na trąbach.

„Jesień średniowiecza” w Polsce

Bracia Limbourg, Bardzo bogate godziny księcia Berry, ok. 1412–1416
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W obiegu kulturowym wyrażenie „jesień średniowiecza” znalazło się dzięki jednemu z popularnych filmów amerykańskich – Pulp Fiction (1994). Jednak pojęcie nie zostało stworzone na potrzeby filmu. Znacznie wcześnie Johan Huizinga zatytułował tak swoją popularnonaukową książkę poświęconą dziejom kultury w XIV i XV stuleciu. Przedstawił w niej powolny rozkład kultury średniowiecznej, stopniowe zanikanie idei charakterystycznych dla tej epoki i pojawienie się „wiosny renesansu”.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, z czego wynika postrzeganie kultury „jesieni średniowiecza” jako wytworu stanu rycerskiego (szlacheckiego).

  • Poznasz zalety i wady sinusoidy Juliana Krzyżanowskiego.

  • Opiszesz kontekst polityczny i społeczny „jesieni średniowiecza” w Polsce.

  • Wykażesz, że religia pomagała ludziom żyjącym w okresie „jesieni średniowiecza” argumentować istnienie podziałów stanowych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida