Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1dpUfwQpaaa7
Obraz przedstawia pejzaż morski. W centralnej i prawej części obrazu znajduje się wzburzone morze. Pływają po nim szarpane falami trzy galeony. Po lewej stronie znajduje się wysoki brzeg, na którym stoi kilka osób. Obserwują one, co dzieje się na morzu.

Jakie role wyznacza poezji Władysław Broniewski?

Ludolf Bakhuizen, Rozbicie okrętów w czasie sztormu 1‑3 marca 1694 r., ok. 1694
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.

Poeta nie może być samotnikiem odosobnionym od świata murem pogardy i melancholii, ale przeciwnie, musi wniknąć praktycznie w problematykę życia społecznego. A gdy to się stanie, niech pisze, o czym chce, bo wówczas wszystko, co stworzy, będzie dokumentem kulturalnym epoki i współczynnikiem w walce o nową kulturę.

1 Cytat za: Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, wstęp T. Bujnicki.

– tak Władysław Broniewski (1897‑1962) w jednej z wypowiedzi publicystycznych określał rolę poety i poezji. Twórczość Broniewskiego, żołnierza, działacza społecznego i rewolucjonisty, a jednocześnie wrażliwego liryka, wymyka się jednoznacznym definicjom. Wśród jego wierszy znajdziemy sporo utworów autotematycznych, w których formułuje swój poetycki manifest.

Twoje cele
  • Poznasz fakty z życia Władysława Broniewskiego istotne dla jego twórczości.

  • Prześledzisz drogę ideową poety.

  • Rozpoznasz i przeanalizujesz wpływy różnych nurtów w jego wierszach.

  • Sformułujesz za poetą jego manifest poetycki.