Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RV22gC7wekyqv
Zdjęcie przedstawia płaski teren, na którym żołnierze strzelają z wyrzutni rakiet.

Konflikty zbrojne, terroryzm – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.

Przełom XX i XXI wieku z perspektywy osoby mieszkającej w kraju europejskim należy do stosunkowo spokojnych okresów w historii. Zasadniczo w Europie nie toczą się konflikty zbrojne na masową skalę. Struktury międzynarodowe takie jak Unia Europejska czy NATO kładą nacisk na współpracę i pokojowe rozwiązywanie kryzysów. Nie znaczy to jednak, że we współczesnym świecie nie występują konflikty zbrojne, wojny czy akty terrorystyczne. - Wojny toczą się na Bliskim Wschodzie, wiele konfliktowych rejonów znajduje się w Afryce. Tylko pomiędzy rokiem 2020, a marcem 2021 roku na świecie odnotowano 42 konflikty zbrojne, w których zginęło tysiąc lub więcej osób.

W różnych rejonach świata - także w Europie - narastają nastroje separatystyczne i nacjonalistyczne, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów zbrojnych. Następuje też agresja i roszczenie praw do terytoriów innych państw, jak na przykład aneksja Krymu - części terytorium Ukrainy - przez Rosję. Co więcej, XXI wiek zaczął się od jednego z największych zamachów terrorystycznych we współczesnej historii - zamachu z 11 września na World Trade Center.

Niniejszy materiał stanowi podsumowanie wiadomości dotyczących konfliktów zbrojnych i terroryzmu w historii najnowszej. Dzięki niemu powtórzysz i utrwalisz informacje o specyfice i przyczynach zbrojnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz przypomnisz sobie najważniejsze akty terrorystyczne ostatnich dwóch dekad.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz pojęcie konfliktu zbrojnego i wojny.

  • Wymienisz i opiszesz źródła konfliktów zbrojnych.

  • Wskażesz na mapie świata miejsca występowania ważnych konfliktów zbrojnych oraz aktów terrorystycznych.

  • Zdefiniujesz, czym jest terroryzm i określisz, jakie są jego rodzaje oraz ocenisz współczesną skalę tego zjawiska na świecie.