Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1XyX7ecOkALQ
Zdjęcie przedstawia fragment Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wzorowana jest ona na bramie ateńskiego Akropolu. Wykonana jest z piaskowca. Wyposażona jest w 5 oddzielnych przejazdów, z czego środkowy jest nieco szerszy. Przednia i tylna fasada bramy ozdobione są kolumnami. Attyka budowli i filary oddzielające przejazdy ozdobione są płaskorzeźbami przedstawiającymi postacie z mitologii greckiej. Na szczycie bramy jest miedziana rzeźba uskrzydlonej bogini Wiktorii kierującej kwadrygą, czyli rzymskim wozem dwukołowym, zaprzężonym w cztery konie.

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku

Fragment Bramy Brandenburskiej w Berlinie, narodowy symbol współczesnych Niemiec i ich zjednoczenia w 1990 r.
Źródło: Thomas Wolf, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod koniec lat 80. XX w. nasiliły się ucieczki obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) do Republiki Federalnej Niemiec (RFN). Władze nie były już w stanie kontrolować odpływu ludności, który odbywał się nie tylko bezpośrednio przez granicę z RFN, lecz także przez Polskę i Węgry. Jesienią 1989 r. przez miasta niemieckie przeszły demonstracje żądaniami wolnych wyborów i zniesienia cenzury. Pojawiły się też hasła zjednoczenia Niemiec.

ROwClbQ99vBGA1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. 1961 rok: powstanie muru berlińskiego. 9 listopada 1989 roku: obalenie muru berlińskiego. 12 września 1990 roku: podpisanie Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (Traktatu dwa plus cztery). 3 października 1990 roku: zjednoczenie Niemiec. 1991 rok: zakończenie zimnej wojny. 2 grudnia 1990 roku: pierwsze wolne wybory na terenie całych Niemiec.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, jak przebiegało zjednoczenie Niemiec.

  • Przeanalizujesz podejście państw zachodnich oraz Polski do połączenia NRD i RFN i wskażesz, czego obawiały się poszczególne kraje.

  • Wyjaśnisz, czy słuszne jest powiedzenie, że Polacy do odzyskania niepodległości po II wojnie potrzebowali lat, Węgrzy – miesięcy, a Niemcy – tygodni.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida