Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RWpbHlrFVrMdO
Zdjęcie przedstawia posąg Temidy z zawiązanymi oczami. Trzyma ona wagę.

Wybrane demokratyczne zasady zawarte w Konstytucji RP

Źródło: Ezequiel_Octaviano, domena publiczna.

Życie wspólnoty państwowej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w jej ramach także każdej wspólnoty samorządowej, jest uregulowane obowiązującym systemem prawa. Jest on hierarchicznie uporządkowany i odnosi się do licznych sfer życia obywateli. Na szczycie tego systemu znajduje się Konstytucja RP jako najwyższy akt prawny określający specyfikę ustroju państwa polskiego. Zawiera liczne normy, których znajomość jest przydatna w wielu sytuacjach życia codziennego.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz znaczenie preambuły w Konstytucji RP.

  • Scharakteryzujesz zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP.

  • Sklasyfikujesz formy demokracji bezpośredniej i konsultacje publiczne na gruncie polskiego systemu prawa.

  • Porównasz wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida