Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JnrUVLeed0L
Ilustracja przedstawia tłum ludzi witających grupę mężczyzn wjeżdżających na koniach do miasta. Pierwszy z nich ubrany w jasny mundur i półokrągłe nakrycie głowy pozdrawia tłum. W tle widać budynki mieszkalne i wielką bramę podpartą wysokimi kolumnami. Na jej szczycie widać rzeźbę mężczyzny w rydwanie zaprzęgniętym w cztery konie.

Walki z Prusami i Rosją (IV koalicja antyfrancuska)

Wjazd Napoleona do Berlina, obraz pędzla Charlesa Meyniera, 1810 r. Przeanalizuj treść obrazu i uzasadnij, interpretując elementy graficzne, że miasto, do którego wjeżdża Napoleon I, to Berlin.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Rezultatem wojny Francji z III koalicją, zakończonej wygraną przez Napoleona bitwą pod Austerlitz (2 grudnia 1805 r.), była siedmioletnia dominacja Francuzów na kontynencie. Ale czy zapobiegło to kolejnym wojnom? Koalicjom? Nie. Już w 1806 r. doszło do zorganizowania IV koalicji antyfrancuskiej. W jej skład wchodziły Wielka Brytania, Prusy, Rosja i Saksonia. Dlaczego? Napoleon powołał do życia Związek Reński – ciąg państw niemieckich mających tworzyć strefę buforową pomiędzy Francją a Prusami. Prusy, jako główna siła w Europie Środkowej, poczuły się tymi posunięciami głęboko upokorzone i w roku 1806 przesłały Napoleonowi I ultimatum, co doprowadziło do wojny. Jak zakończyła się wojna z kolejną koalicją?

Rc9u65Elhgtwf1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia, przypadające częściowo na okres pomiędzy 1806 -1807 rokiem, na który przypadło zwycięstwo Francji nad Prusami. 1797 rok Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 1799 rok zaatakowanie Francji przez drugą koalicję antyfrancuską. 1803 rok utworzenie trzeciej koalicji antyfrancuskiej. 2 grudnia 1805 roku zwycięstwo Francji pod Austerlitz. 1806 rok zorganizowanie czwartej koalicji antyfrancuskiej. 14 października 1806 roku rozbicie przez Francję armii pruskiej pod Jeną. 21 listopada 1806 roku podpisanie przez Napoleona dekretu o blokadzie Wielkiej Brytanii. 1807 rok utworzenie Księstwa Warszawskiego. 1812 rok rozpoczęcie kampanii moskiewskiej. 1815 rok klęska Napoleona pod Waterloo. Lata 1815‑1824 Ludwik Osiemnasty królem Francji.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz okoliczności zawarcia IV koalicji antyfrancuskiej.

  • Opiszesz rezultaty wojny Napoleona I z IV koalicją antyfrancuską.

  • Scharakteryzujesz udział Polaków w wojnie Napoleona I z IV koalicją antyfrancuską.

  • Ocenisz postawę Polaków wobec Napoleona I oraz Napoleona I wobec Polaków i sprawy polskiej.