Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1HThOXsbAbMD
Zdjęcie przedstawia składanie podpisu pod dokumentem.

Odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W demokratycznym państwie prawnym wszyscy urzędnicy państwowi podlegają regułom prawa – tak jak wszyscy obywatele. Jednak w przeciwieństwie do obywateli, którzy nie piastują żadnych ważnych urzędów, urzędnicy podlegają pewnym specjalnym procedurom.

Konstytucje przewidują procedury postępowania w przypadku naruszenia przepisów przez osoby piastujące funkcje w aparacie władzy. Są to zazwyczaj sytuacje szczególne, a podejmowane działania różnią się w zależności od przyjętych ustaleń, będących zwykle wyrazem różnych tradycji prawnych. W takich sytuacjach mówimy o odpowiedzialności konstytucyjnej – prezydenta, premiera, ministrów, a także innych wysokich rangą urzędników. Prześledzimy to zagadnienie na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz podstawowe zasady odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce.

  • Wyjaśnisz podstawowe zasady odpowiedzialności konstytucyjnej w USA.

  • Przeanalizujesz różnice między zasadami odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych.

  • Scharakteryzujesz uwarunkowania różnic między zasadami odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych.