RuSrBWTbAafPE
Zdjęcie przedstawia rampę kolejową, na której są tłumnie zgromadzeni ludzie. Wśród nich chodzą niemieccy żołnierze. Części z ludzi ubrana jest w cywilne ubrania, część ma na sobie obozowe pasiaki. Na drugim planie stoją towarowe wagony i znajduje się brama wjazdowa. Na niebie unoszą się dymy.

Poetyckie reakcje na doświadczenia wojny

Żydzi w Auschwitz-Birkenau, 1944
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (National Digital Archives), domena publiczna.

Jaki wpływ ma wojna na twórczość literacką? Czym różniło się doświadczenie I wojny światowej od przeżycia Holocaustu?

Wojna to nie tylko wydarzenie historyczne, które zamyka się w określonych ramach czasowych. Jej konsekwencje na długo pozostają bowiem w psychice ludzkiej, czasem prowadząc do smutnej konstatacji: wszystkie osiągnięcia człowieka są niewiele warte w obliczu potworności wojen, które rozpętuje.

Doświadczenia wojenne stanowią oczywiście ważny temat twórczości artystycznej. Guillaume Apollinaire, walczący jako ochotnik w I wojnie światowej, odkrywa dla sztuki nowe możliwości, pisze manifest swojej generacji, nastawionej na poszukiwanie i odkrywanie. Tadeusz Różewicz — świadek II wojny światowej, zachowuje postawę czujności i stawia pytania o sens tworzenia w świecie, który utracił kulturowe fundamenty i zdegradował człowieka.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, w jaki sposób doświadczenie wojny staje się tematem poetyckim w twórczości Guillaume’a Apollinaire’a i Tadeusza Różewicza.

  • Scharakteryzujesz postawę podmiotu lirycznego w wierszu Prześliczna rudowłosa Guillaume’a Apollinaire’a.

  • Wyjaśnisz, na czym polega demitologizacja tradycji romantycznej w twórczości Różewicza na przykładzie wiersza Termopile polskie.

  • Utrwalisz umiejętność analizy i interpretacji utworów poetyckich.