Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RuSrBWTbAafPE
Zdjęcie przedstawia rampę kolejową, na której są tłumnie zgromadzeni ludzie. Wśród nich chodzą niemieccy żołnierze. Części z ludzi ubrana jest w cywilne ubrania, część ma na sobie obozowe pasiaki. Na drugim planie stoją towarowe wagony i znajduje się brama wjazdowa. Na niebie unoszą się dymy.

Poetyckie reakcje na doświadczenia wojny

Żydzi w Auschwitz-Birkenau, 1944
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (National Digital Archives), domena publiczna.

Jaki wpływ ma wojna na twórczość literacką? Czym różniło się doświadczenie I wojny światowej od przeżycia Holocaustu?

Wojna to nie tylko wydarzenie historyczne, które zamyka się w określonych ramach czasowych. Jej konsekwencje na długo pozostają bowiem w psychice ludzkiej, czasem prowadząc do smutnej konstatacji: wszystkie osiągnięcia człowieka są niewiele warte w obliczu potworności wojen, które rozpętuje.

Doświadczenia wojenne stanowią oczywiście ważny temat twórczości artystycznej. Guillaume Apollinaire, walczący jako ochotnik w I wojnie światowej, odkrywa dla sztuki nowe możliwości, pisze manifest swojej generacji, nastawionej na poszukiwanie i odkrywanie. Tadeusz Różewicz — świadek II wojny światowej, zachowuje postawę czujności i stawia pytania o sens tworzenia w świecie, który utracił kulturowe fundamenty i zdegradował człowieka.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, w jaki sposób doświadczenie wojny staje się tematem poetyckim w twórczości Guillaume’a Apollinaire’a i Tadeusza Różewicza.

  • Scharakteryzujesz postawę podmiotu lirycznego w wierszu Prześliczna rudowłosa Guillaume’a Apollinaire’a.

  • Wyjaśnisz, na czym polega demitologizacja tradycji romantycznej w twórczości Różewicza na przykładzie wiersza Termopile polskie.

  • Utrwalisz umiejętność analizy i interpretacji utworów poetyckich.