Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPyBXWbDdlMuC
Obraz przedstawia trzy osoby znajdujące się w ogrodzie. To nachylająca się nad klombem kobieta. Ma elegancką suknię, ramiona nakryte szalem. Na głowie duży kapelusz. Wyciąga prawą rękę w kierunku kwitnących kwiatów. W tle, za kobietą, na ścieżce Stoi mężczyzna z dziewczynką. Mężczyzna ubrany jest w surdut. Dziewczynka spogląda na kwitnące w ogrodzie kwiaty. Całą przestrzeń obrazu wypełniają bujnie rosnące rośliny i kolorowe kwiaty.

Słowem malowane. O języku poetyckim Młodej Polski

Władysław Podkowiński, W ogrodzie przy klombie (W agreście), 1891
Źródło: domena publiczna.

O liryce Młodej Polski mówi się, że skupiła w sobie najwięcej cech typowej dla epoki emocjonalności i wrażliwości. Znalazło to odzwierciedlenie w języku poetyckim. Każdy z popularnych w tym okresie kierunków literackich wywarł wpływ na ukształtowanie się młodopolskiego stylu. Artyści dokonywali zróżnicowanych zabiegów językowych, czerpiąc również ze środków wyrazu przynależnych innym dziedzinom sztuki, takim jak malarstwo i muzyka.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz młodopolski język poetycki.

  • Wskażesz środki językowe typowe dla impresjonizmu, symbolizmu i ekspresjonizmu.

  • Wyjaśnisz, dlaczego młodopolski styl był krytykowany i wyśmiewany przez niektórych twórców.