Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REv2QEN6DTbmJ
Ilustracja przedstawia ruiny starożytnej budowli. Składa się z kilku kolumn oraz dwóch gzymsów. Teren otoczony jest metalową siatką. W tle znajduje się wzgórze.

Słownik filozoficzny: eklektyzm

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Co jest prawdziwym celem filozofii? Czy nie powinna otwierać człowiekowi drogi do szczęścia i pomagać mu wytrwać na tej drodze? Czy zamiast porównywać systemy filozoficzne, nie lepiej poszukać tego, co w nich wspólne, co stanowi praktyczną filozofię życia? Taką próbę podjął eklektyzm. Rozwinął się na bazie myśli greckiej i rozkwitł w okresie rzymskim, a jego najwybitniejszym przedstawicielem był Cyceron  – filozof, a także słynny mówca, polityk i jeden z najwybitniejszych autorów w dziejach światowej literatury.

Twoje cele
  • Dowiesz się, jak ewoluowała grecka myśl filozoficzna w okresie hellenistycznym.

  • Scharakteryzujesz eklektyzm jako kierunek filozoficzny.

  • Przeanalizujesz znaczenie eklektyzmu w filozofii, sztuce i architekturze.