Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RrF1Y8WzyFmJL
Zdjęcie przedstawia sieć połączeń między licznymi punktami zawieszonymi w przestrzeni.

Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Źródło: geralt, domena publiczna.

Najmocniejszym węzłem jest węzeł gordyjski. Czy jednak może on być synonimem więzi? W rozumieniu potocznym chyba nie. Więź bowiem to raczej coś dobrego, coś, co wiąże, ale nie zniewala. W tym miejscu jednak socjologia odbiega od myślenia potocznego. Czynniki wzmacniające więź działają bowiem na rzecz spoistości grup społecznych. Mogą mieć wymiar pozytywny, szczególnie jeśli dają jednostkom świadomość przynależności i poczucie bezpieczeństwa. Socjolog patrzy jednak na więź funkcjonalnie, a nie emocjonalnie. Co z tego wynika?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych.

  • Wyjaśnisz zasady wzajemności, zaufania i pomocy.

  • Zastosujesz typologię więzi społecznych do analizy charakteru relacji międzyludzkich.