Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RrF1Y8WzyFmJL
Zdjęcie przedstawia sieć połączeń między licznymi punktami zawieszonymi w przestrzeni.

Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Źródło: geralt, domena publiczna.

Najmocniejszym węzłem jest węzeł gordyjski. Czy jednak może on być synonimem więzi? W rozumieniu potocznym chyba nie. Więź bowiem to raczej coś dobrego, coś, co wiąże, ale nie zniewala. W tym miejscu jednak socjologia odbiega od myślenia potocznego. Czynniki wzmacniające więź działają bowiem na rzecz spoistości grup społecznych. Mogą mieć wymiar pozytywny, szczególnie jeśli dają jednostkom świadomość przynależności i poczucie bezpieczeństwa. Socjolog patrzy jednak na więź funkcjonalnie, a nie emocjonalnie. Co z tego wynika?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych.

  • Wyjaśnisz zasady wzajemności, zaufania i pomocy.

  • Zastosujesz typologię więzi społecznych do analizy charakteru relacji międzyludzkich.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida