R1T4OyaQJZhsg
Ilustracja przedstawia ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Są przedstawieni ludzie i ich hierarchia społeczna. Na najwyższym stanowisku zasiada król, obok niego znajdują się doradcy dworscy, poniżej rycerze oraz dworzanie. Później ludność świecka.

Cesarstwo w XIII wieku

Przedstawienie ustroju Świętego Cesarstwa Rzymskiego (ilustracja z Kroniki norymberskiej).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego w XIII w. nękane było kryzysem politycznym. Początkowo nic nie wskazywało, że nadejdą kłopoty. Panująca w Niemczech dynastia Hohenstaufów zdobyła tron Królestwa Sycylii, obejmującego także południową część Półwyspu Apenińskiego. Osiągnęła tym samym największą potęgę od czasów cesarza Ottona III, panującego na przełomie X i XI wieku.

Gdy w 1197 r. umarł cesarz Henryk VI, nie pozostawiając dorosłego męskiego potomka, a jedynie trzyletniego syna, w Niemczech wybuchła wojna domowa i rozpoczęły się czasy chaosu. Po odzyskaniu władzy przez dynastię Hohenstaufów na tronie cesarskim zasiadł niezwykle inteligentny Fryderyk II, ale przywiązywał on znacznie większą wagę do spraw włoskich czy związanych z Królestwem Jerozolimskim niż do sytuacji w Niemczech. Tymczasem z powodu praktycznie stałej nieobecności cesarza w Rzeszy tamtejsi książęta przejęli niemal pełnię władzy i doszło do wielkiego bezkrólewia.

RFA15riKbQAwq1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: 1073 rok wybranie papieża Grzegorza siódmego; jedenasty wiek reforma gregoriańska; 1189 rok przejęcie władzy w Anglii przez Ryszarda Lwie Serce; 1220 rok przejęcie władzy w Cesarstwie przez Fryderyka drugiego; 1250 rok śmierć cesarza niemieckiego Fryderyka drugiego Hohenstaufa; 1250‑1273 wielkie bezkrólewie w Świętym Cesarstwie Rzymskim; 1273 rok wybranie Rudolfa Habsburga na króla Świętego Cesarstwa Rzymskiego; 1298 rok bitwa pod Göllheim; 1315‑1317 rok klęska głodu w Europie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz sytuację Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego u progu XIII wieku.

  • Opiszesz najważniejsze problemy nękające cesarstwo w XIII wieku.

  • Wyjaśnisz powody wzmocnienia pozycji lokalnych książąt niemieckich w średniowieczu.

  • Wymienisz najważniejsze problemy, z jakimi zmagało się Królestwo Niemiec w okresie tzw. wielkiego bezkrólewia.