Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RC3XQpIflTSyV
Fotografia przedstawia osobę trzymającą plik książek, związany paskiem od spodni.

Współczesne państwo demokratyczne. Struktura polityczno‑terytorialna państwa

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Repetytorium”.

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie będzie bazować na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu współczesnego państwa demokratycznego i struktury polityczno‑terytorialnej oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń, które mogą się pojawić na maturze z wiedzy o społeczeństwie.

  • Wymienisz wyznaczniki państwa demokratycznego.

  • Wyjaśnisz pojęcia: unitaryzm, federalizmautonomia.

  • Wskażesz przykłady państw unitarnych, federacji i terytoriów autonomicznych.

  • Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.