Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1UjBEbxlw8Zu
Na zdjęciu znajdują się stosy książek ułożonych jedna na drugiej. Książki na pierwszym planie są wyraźne, na drugim planie mają rozmazane kontury.

Prawidłowości dotyczące przestrzennego zróżnicowania dostępności do usług edukacyjnych oraz nakładów na prace badawczo‑rozwojowe na świecie

Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_books_(Unsplash).jpg, domena publiczna.

Edukacja jest jednym z podstawowych elementów życia każdego człowieka. Można określić ją jako całość procesów i działań, których celem jest kształcenie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Polega na wychowaniu i wykształceniu człowieka we wszystkich fazach rozwojowych. Jest ona odpowiedzialna za prawidłowy i zharmonizowany proces kształcenia społeczeństwa. Pozwala na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy oraz dostosowanie się do rynku pracy w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu. Zastanów się, w jaki sposób poziom i dostępność edukacji wpływa na rozwój społeczno‑gospodarczy danego państwa.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz termin usługi edukacyjne.

  • Powiążesz wielkość wydatków na edukację i oczekiwaną liczbę lat edukacji z poziomem rozwoju społeczno‑gospodarczego.

  • Scharakteryzujesz prawidłowości w przestrzennym zróżnicowaniu dostępu do usług edukacyjnych na świecie oraz wyjaśnisz ich przyczyny.

  • Ocenisz rolę dostępu do edukacji i nakładów na działalność badawczo‑rozwojową w rozwoju społeczno‑gospodarczym.

  • Wyjaśnisz prawidłowości w przestrzennym zróżnicowaniu nakładów na działalność badawczo‑rozwojową na świecie.