Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYg4XIO8vnrEk
Zdjęcie przedstawia pustą scenę teatralną, na którą pada światło ośmiu reflektorów.

Kultura w ujęciu opisowym i normatywnym

Źródło: domena publiczna.
Krzysztof Kaczanowski Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny

Człowiek stworzył kulturę. Kultura, ten niebiologiczny wytwór powstały na bazie biologii, modyfikowała, modyfikuje i będzie modyfikować biologię człowieka.

cytat1 Źródło: Krzysztof Kaczanowski, Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny, „Alma Mater” 2007, nr 98, s. 17.

O kulturze pisano wiele i w różny sposób. Wszyscy są jednak zgodni, że kultura jest ważnym elementem życia człowieka. Z tego powodu należy zastanowić się, czym jest i dlaczego jest tak ważna.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz różne ujęcia pojęcia kultury.

  • Przeanalizujesz pojęcie kultury w ujęciu normatywnym i opisowym.

  • Ocenisz znaczenie kultury dla życia człowieka.