R1eWW0buIMhoB
Zdjęcie przedstawia kobietę w masce karnawałowej i kapeluszu.

Prawda uczuć, maska ironii

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czym zajmowała się polska poezja powojenna? Jakie wartości starała się ocalić?

Pokolenie „ocalonych” zmierzyło się z doświadczeniem zagłady, które całkowicie zakwestionowało dotychczasowy sposób myślenia o świecie i człowieku. Czasy stalinizmu okazały się kolejnym etapem utraty zaufania do rzeczywistości, a przy tym okresem ograniczenia wolności słowa. Dopiero po 1956 roku, w okresie tzw. odwilży, nastąpiło ożywienie życia literackiego. Do głosu doszła poezja lingwistyczna, która w języku i poprzez język poszukiwała nowych wartości, a odkrywając ukrytą i nieoczywistą prawdę słów, próbowała odbudować ich znaczenia. Ironia — silnie obecna w polskiej poezji powojennej — była sposobem na uzyskanie dystansu do rzeczywistości i wyrazem twórczej wolności.

Twoje cele
  • Poznasz wybranych przedstawicieli pokolenia Kolumbów.

  • Przeanalizujesz wybrane utwory Mirona Białoszewskiego i Wisławy Szymborskiej.

  • Wyjaśnisz, jaką rolę odgrywały dystans i ironia w poezji polskiej po roku 1945.