Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rfkq5AuosbZy4
Ilustracja przedstawia niewyraźne zdjęcia, dokumenty i listy leżące na blacie.

Czy Elegia o... [chłopcu polskim] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ma wymiar optymistyczny?

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Janusz Sławiński, sytuując twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle piśmiennictwa katastrofistów, pisał: Dla generacji Baczyńskiego kataklizm nie był przedmiotem przewidywań czy przeczuć. Był jej dany w postaci rzeczywistego spełnienia [...]Indeks górny 111 Indeks górny koniec. Wyobraźnię poetycką autora Elegii o… [chłopcu polskim] ukształtowało traumatyczne przeżycie II wojny światowej. Jednak jego twórczość znacznie wykracza poza kanon tyrtejski i staje się wyrazicielem problematyki moralnej całego pokolenia. Właśnie wątpliwości natury etycznej, obok ogromnego ładunku emocjonalnego, składają się na przesłanie Elegii..., której nie można ograniczać do dokumentu utrwalającego doświadczenia jednostki.

1
Twoje cele
  • Zinterpretujesz wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Elegia o… [chłopcu polskim], zwracając szczególną uwagę na metafory zawarte w tekście.

  • Scharakteryzujesz podmiot liryczny, nazywając jego uczucia.

  • Opiszesz poetykę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czytelną w wierszu Elegia o … [chłopcu polskim].

  • Zredagujesz swoje stanowisko dotyczące sensu zakończenia utworu w oparciu o fragment eseju literaturoznawczego.