Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R19raMCNXUFuL
Obraz przedstawia grupę powstańców, która kieruje się z atakiem na prawą stronę. Mężczyźni ubrani są w ciemne mundury, mają wysokie czapki i trzymają włócznie oraz kosy. W tle stoją konie, a dalej znajdują się domostwa oraz jasny dym.

Emigracja po Wiośnie Ludów

Zdobycie Sybina w 1849 r. przez oddziały powstańcze pod dowództwem gen. Józefa Bema– fragment obrazu Panorama siedmiogrodzka Jana Styki.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Wiosna Ludów ogarnęła niemal wszystkie kraje europejskie, jednak na ziemiach polskich wystąpienia zbrojne – w porównaniu z innymi krajami – były ograniczone. Nie oznacza to, że Polacy nie walczyli. Pod hasłem Za wolność waszą i naszą stawali u boku Węgrów, Włochów czy Niemców. Liczyli – często naiwnie – na wzajemność.

Najtrwalszym śladem Wiosny Ludów na ziemiach polskich było ostateczne zniesienie pańszczyzny w zaborze pruskim i austriackim. W tym pierwszym proces ten rozpoczął się już wcześniej (w 1808 r. nastąpiło uwłaszczenie chłopów w dobrach państwowych), ale trwał najdłużej, bo do ok. 1872 r. Wiosna Ludów jednak przyspieszyła reformy.

Polacy, którzy po powstaniu listopadowym lub w latach późniejszych byli zmuszeni do emigracji, próbowali wykorzystać rewolucyjne nastroje w Europie do wzmożenia starań o wolność ojczyzny. Dlatego pojawiali się w szeregach wojsk rewolucyjnych, często stając się dowódcami. Najsłynniejszym z nich był Józef Bem - bohater narodowy trzech państw: Polski, Węgier i Turcji.

Rwd8i3zjQBRmT1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia:  Od 1815 do 1832 roku: okres istnienia Królestwa Kongresowego, zwanego Polskim. Noc z 29 na 30 listopada 1930 roku: wybuch powstania listopadowego. Grudzień 1831 roku: utworzenie w Paryżu Komitetu Narodowego Polski przez Joachima Lelewela. 1832 rok: powstanie Towarzystwa Literackiego Polski. 1834 rok: wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 1838 rok: Założenie w Paryżu Biblioteki Polskiej. Od 1848 do 1849 roku: Wiosna Ludów.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wskażesz, gdzie na ziemiach polskich miały miejsce największe wystąpienia podczas Wiosny Ludów.

  • Opiszesz najważniejsze następstwa Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

  • Przedstawisz udział Polaków w najważniejszych powstaniach w czasie Wiosny Ludów.

  • Wyjaśnisz, dlaczego Józef Bem uznawany jest za wielkiego bohatera narodowego w trzech krajach jednocześnie.