RJTftxtiTQV5p
Zdjęcie przedstawia kolorowy mural. Jest na nim namalowana siódemka dzieci z różnych grup etnicznych.

Od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości

Źródło: domena publiczna.

Zasadą świata społecznego jest różnorodność. Przez tysiące lat ludziom towarzyszyła mnogość religii, języków, stylów życia oraz przekonań. Kobiety i mężczyźni często żyli we wspólnotach, które miały charakter homogeniczny. Jednak było ich wiele, a różnice między nimi bywały ogromne. Ten pluralizm kulturowy wynikał z uwarunkowań geograficznych, ograniczonej komunikacji między społecznościami, cyklicznych migracji ludności. W toku dziejów niektóre kultury wymierały, a wiele społeczności, dobrowolnie lub pod przymusem, asymilowało się z innymi, tracąc swój niepowtarzalny charakter. Pluralizmowi kulturowemu rzucano na przestrzeni stuleci rozmaite wyzwania, a i sam mocno się zmieniał.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie pluralizmu kulturowego.

  • Wyjaśnisz uwarunkowania kulturowej różnorodności w nowoczesnych społeczeństwach.

  • Przeanalizujesz szanse i zagrożenia wynikające z wielokulturowości.