Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXN1MsfDtCZVg
Zdjęcie przedstawia mężczyznę grającego na gitarze klasycznej.

„A śpiewak także był sam” –Jacek Kaczmarski

Gitara to atrybut twórczości Jacka Kaczmarskiego
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

BardowiebardowieBardowie to poeci i pieśniarze pierwotnie działający w starożytnej Galii oraz wśród celtyckich plemion Irlandii i Szkocji. Przebywając na dworach książęcych, bardowie wchodzili w skład warstwy kapłańskiej - tworzyli poematy deklamowane przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, opiewające bohaterskie czyny rycerzy. W kolejnych epokach postać barda zaczęła być utożsamiana z poetami wzbudzającymi swą twórczością uczucia patriotyczne i zagrzewającymi do walki o wolność. Byli komentatorami rzeczywistości, głosem pokolenia, często dysydentamidysydentdysydentami, biorącymi czynny udział w walce z reżimami.

dysydent
bardowie

Rosjanie do dziś nucą pieśni Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy będące komentarzem do dawnej i współczesnej historii kraju. Dzieje walki wyzwoleńczej Katalończyków wyśpiewał Lluís Llach, o niepokojach i rozterkach Amerykanów opowiadał w swoich utworach Bob Dylan. Polacy zapytani o własnych bardów, obok Tadeusza Woźniaka czy Przemysława Gintrowskiego, zapewne wskażą też autora Murów - Jacka Kaczmarskiego.

Twoje cele
  • Poznasz artystyczną drogę Jacka Kaczmarskiego określanego mianem barda „Solidarności”.

  • Dowiesz się, jaką rolę odegrała twórczość Jacka Kaczmarskiego w okresie tzw. karnawału „Solidarności”.

  • Zinterpretujesz wybrane piosenki Jacka Kaczmarskiego, przedstawiając obraz życia w państwie totalitarnym, który kreuje poeta.

  • Wskażesz charakterystyczne dla twórczości Jacka Kaczmarskiego środki artystycznego wyrazu.