Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RKWKAhWtN90qn
Ilustracja przedstawia mężczyznę koszącego zboże. Mężczyzna kosi zboże kosą. Ubrany jest w słomiany kapelusz, luźną koszulę i spodnie. Za mężczyzną znajduje się kobieta, która wiąże zboże w snopki. Kobieta ma na głowie chustkę. Ubrana jest w koszulę, kamizelkę i spódnicę. Ma ona bose stopy.

Bośmy są tylko z klęczek znani… Uwłaszczenie chłopów pod zaborami

Adam Ciemniewski, Żniwa, 1897 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W polskiej pamięci zbiorowej prawda o zniewolonych chłopach wciąż jest wypychana na jej obrzeża, podobnie jak wiedza o procesie uwłaszczenia w XIX w. Tymczasem – choć zniesiono zależność osobistą chłopskich poddanych od ich panów – utrzymujący się do połowy stulecia brak chłopskiej własności ziemi był także rodzajem niewoli. Słowem, trudno o wiedzę ważniejszą niż ta o stawaniu się przez chłopów właścicielami gospodarstw, producentami rolnymi i wreszcie samodzielnymi obywatelami. Większość polskiego społeczeństwa jest przecież potomkami ludności wiejskiej.

Istnieje jeszcze jeden ważny powód, by wiedzieć więcej na temat uwłaszczenia. Przez dziesięciolecia polski chłop żył w przekonaniu, że całą posiadaną ziemię zawdzięcza łasce cesarzy i obcym narodowo urzędnikom. Czy tak było w istocie?

Indeks dolny Bośmy są tylko z klęczek znani...; żródło: Tadeusz Nowak, Wiersz Mojego rodu gość, w: I co na niebie, i co na ziemi, dostępny online: biblioteka.kijowski.pl Indeks dolny koniec

Rr5qnrts6LVgX1
Linia chronologiczna. 1799–1815. Okres wojen napoleońskich. 1795. III rozbiór Polski. 1808. Rozpoczęcie likwidacji pańszczyzny w zaborze pruskim. 1807–1815. Okres istnienia Księstwa Warszawskiego. 1815. Kongres wiedeński, utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 1848. Ogłoszenie patentu uwłaszczeniowego przez gubernatora Galicji. 1848. Wiosna Ludów. 1850. Dokonanie pełnego uwłaszczenia gospodarstw małorolnych w zaborze pruskim. 1863. Powstanie styczniowe.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz różnice w sytuacji chłopów w każdym z zaborów.

  • Wykażesz, czy powszechne przekonanie o ciężkiej doli chłopów w XIX w., umacniane w literaturze pięknej i filmie, znajduje potwierdzenie w badaniach historycznych.

  • Ocenisz różne mity i fakty związane ze sprawą chłopską.

  • Będziesz sprawnie posługiwał się pojęciami związanymi z życiem chłopów, takimi jak poddaństwo, uwłaszczenie, pańszczyzna, sprzężaj, serwituty.