Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RabFKv8PEfQuJ
Zdjęcie przedstawia kosmos. Ukazane są liczne gwiazdy i mgławica.

Hermeneutyka Paula Ricoeura

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czy zgodzisz się, że motorem napędowym myśli filozoficznej jest podejrzliwość? Francuski filozof Paul Ricoeur podał na to szereg przykładów. Freud podejrzewał, że pod podszewką przyzwoitości kryją się mroczne instynkty, a Nietzsche – że chrześcijaństwo maskuje naturę niewolniczą. Demistyfikacja jest, jak się okazuje, sposobem filozofowania, ponieważ jest sposobem interpretacji. Ricoeur wyróżnił hermeneutykę kerygmatyczną, czyli wyłuskanie z komunikatu jego dosłownego znaczenia, i hermeneutykę podejrzeń, czyli próbę zajrzenia pod podszewkę komunikatu. Właściwym rozwiązaniem jest balansowanie między tymi dwiema drogami, czyli otwartość połączona ze sceptycyzmem.

Twoje cele
  • Poznasz postać Paula Ricoeura.

  • Dowiesz się, w jaki sposób Ricoeur badał znaczenie i sposoby interpretacji.

  • Zrozumiesz, czym są znak, symbol i alegoria i czym się od siebie różnią.

  • Przeanalizujesz różnice między hermeneutyką kerygmatyczną a hermeneutyką podejrzeń.

  • Prześledzisz, w jaki sposób zanikanie symbolu powoduje kryzys mowy, który według Ricoeura jest źródłem kryzysu kultury.

  • Przeanalizujesz wątek relacji kultury i cywilizacji u Ricoeura.